Пријава – преквалификације за особе са инвалидитетом

 • Лични и контакт подаци

 • Додатне информације

 • Сви заинтересовани кандидати морају да имају утврђен статус особе са инвалидитетом, односно да поседују документацију издату од стране надлежног органа која доказује наведено. Под тим се подразумева један од наведених докумената:
  • Решење надлежног општинског органа управе за борачко-инвалидску заштиту;
  • Решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;
  • Решење о категоризацији деце са инвалидитетом, издато од општинског секретаријата за друштвене делатности;
  • Решење о процењеној радној способности издато од стране Националне службе за запошљавање.
  • Решење о оствареном праву на туђу негу и помоћ
  • Медицинска документација која доказује статус
  Документација ће се подносити на увид приликом реализације интервјуа са кандидатима.