Добродошли на сајт посвећен преквалификацијама за ИТ

ИТ сектор је један од највећих нето извозника у Србији и растао је стопом од преко 20% сваке године, са јаким потенцијалом за будући раст. Тај сектор тренутно запошљава око 20.000 радника. Просечна плата по раднику у ИТ сектору је скоро троструко виша него у другим привредним гранама . Сваки радник у ИТ сектору доприноси извозу Србије око 40 хиљада евра годишње.
Више о томе

ПРЕKВАЛИФИKАЦИЈЕ ЗА ИТ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ


Удружење Форум младих са инвалидитетом, у партнерству са Kанцеларијом за информационе технологије и електронску управу и Програмом Уједињених нација за развој (УНДП), позива особе са инвалидитетом из читаве Србије да се пријаве за програм преквалификација за ИТ.


Placeholder

Најчешће постављана питања


Сви заинтересовани учесници који испуњавају услове дефинисане Програмом могу да се пријаве попуњавањем кратког пријавног формулара, доступног преко http://itobuke.rs/prijava-2021/
Рок за подношење пријава је до 17.12.2021. године.
Планиран почетак обуке је половина јануара 2022. године.
Обука је намењена свим заинтересованим особама са инвалидитетом са територије читаве Србије, који су мотивисани да развију знање и вештине за запошљавање у ИТ сектору, без обзира на узраст, врсту образовања или претходно радно искуство.

Од стечених знања потребно је познавање енглеског језика, као и основе познавања рада на рачунару.

Сви заинтересовани кандидати морају да имају утврђен статус особе са инвалидитетом, односно да поседују документацију издату од стране надлежног органа која доказује наведено. Под тим се подразумева један од наведених докумената:

•Решење надлежног општинског органа управе за борачко-инвалидску заштиту;
• Решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;
• Решење о категоризацији деце са инвалидитетом, издато од општинског секретаријата за друштвене делатности;
• Решење о процењеној радној способности издато од стране Националне службе за запошљавање.
• Решење о оствареном праву на туђу негу и помоћ
• Медицинска документација која доказује статус.

На основу достављених пријава, биће обављено тестирање и интервјуи, након чега ће бити одабрано 20 учесника/ца.

Програм није прилагођен особама које користе говорни софтвер.

Програм ће се реализовати у трајању од 6 месеци, динамиком 3 пута недељно по 3 сата.
Начин реализације: Online, преко zoom канала.
Стабилну интернет конекцију и рачунар.
Обука је бесплатна за све полазнике који успешно прођу процес селекције.
Програм ће се састојати из следећих тематских целина:

Основни принципи програмирања

WORDPRESS. WordPress програм обуке је осмишљен тако да буде веома практичан што значи да су предавања кратка и праћена практичним радом како би се илустровале теоријске компоненте.

Wеб програмирање-JAVASCRIPT. Kурс обрађује технологије HTML5, CSS3 i JavaScript,
које су основа за развој Веб и Мобиле апликација.

Wеб апликације-REACT. Kроз целу обуку се нагласак ставља на практичну наставу и подстицање полазника да самостално изналазе решења примењујући постојеће и стечено знање. Циљ је да по завршетку обуке полазници стекну довољно знања да потпуно самостално пројектују и развијају своје апликације.

Након обуке, сви полазници ће похађати организовану праксу или добити менторинг програм у трајању од минимум 120 сати, у оквиру ИТ фирме или ИТ сектора појединих компанија.

Од стечених знања потребно је познавање енглеског језика, као и основе познавања рада на рачунару.
Тестирање ће се реализовати крајем децембра 2021.године. Сви пријављени кандидати ће након истека рока за пријаву добити путем е-маила обавештење о терминима тестирања.
За све додатне информације можете се обратити путем мејла kontakt@itobuke.rs.

мејл: kontakt@itobuke.rs