О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о завршеној селекцији кандидата

за укључивање на специјалистичке информатичке обуке

 

Обавештавамо све кандидате да је друга фаза селекције завршена и у складу са оствареним резултатима у првој и другој фази, формиране су коначне ранг листе, по врсти обуке и локацији извођења обуке (19 ранг листа).

У случају да се на потписивање уговора изабрани кандидати не јаве, биће позивани кандидати „испод црте“ по редоследу на табели а на основу постигнутих укупних резултата.

Кандидати место на ранг листи проналазе по ИД броју пријаве.

У наставку обавештења налази се табеларни приказ свих обука и локација са информацијама где и када ће се потписати уговори са изабраним полазницима. Приликом потписивања уговора потребно је имати личну карту.

Национална служба за запошљавање се захваљује свим пријављеним кандидатима који су учествовали у процесу селекције.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ИЗАБРАНИМ ПОЛАЗНИЦИМА ОБУКА

О МЕСТУ И ВРЕМЕНУ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

Ред. бр. Локација извођења обуке Назив обуке Локација, датум и термин за потписивање уговора Ранг листа

1

Београд Обука за Java програмирање за 75 лица

Филијала Београд

Гундулићев венац 23-25,  Велика сала , IV спрат

дана 27.09.2018. у 10.00  часова

 

Коначна ранг листа

Прикажи

2

Београд

Обука за Web апликације (Основи програмирања, Објектно-оријентисано програмирање, Базе података, Web Front-end development) за 75 лица

Филијала Београд

Гундулићев венац 23-25,  Велика сала , IV спрат

дана 25.09.2018. у 12.30 часова

Коначна ранг листа

Прикажи

3

Београд Обука за Front-End Web програмирање (JavaScript, HTML, CSS, jQuery, AJAX, SEO…) за 75 лица

Филијала Београд

Гундулићев венац 23-25,  Велика сала , IV спрат

дана 27.09.2018. у 12.00 h

Коначна ранг листа

Прикажи

4 Београд Обука за JavaScript (Основи програмирања, технологије повезане са JavaScript) за 50 лица

Филијала Београд

Гундулићев венац 23-25,  Велика сала , IV спрат

дана 25.09.2018. у 14.00 часова

Коначна ранг листа

Прикажи

5

Београд Обука за PHP програмирање за 75 лица

Филијала Београд

Гундулићев венац 23-25,  Велика сала , IV спрат

дана 24.09.2018. у 14.00 часова

Коначна ранг листа

Прикажи

6

Београд

Обука за .Net програмирање за 50 лица

Филијала Београд

Гундулићев венац 23-25,  Велика сала , IV спрат

дана 24.09.2018. у 12.30 часова

Коначна ранг листа

Прикажи

7

Нови Сад Обука за Java програмирање за 50 лица

Филијале Нови Сад , Алберта Томе 2,

велика сала на трећем спрату,

дана 26.09.2018.године у   9:00 сати

Коначна ранг листа

Прикажи

8

Нови Сад

Обука за Front-End Web програмирање (JavaScript, HTML, CSS, jQuery, AJAX, SEO…) за 25 лица

Филијале Нови Сад , Алберта Томе 2,

велика сала на трећем спрату,

дана 26.09.2018.године у   10:00 часова

Коначна ранг листа

Прикажи

9 Нови Сад Обука за .Net програмирање за 25 лица

Филијале Нови Сад , Алберта Томе 2,

велика сала на трећем спрату,

дана 26.09.2018.године у   11:00 часова

Коначна ранг листа

Прикажи

10 Ниш Обука за Java програмирање за 50 лица

У просторијама

Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању,

Париске комуне бб, Ниш

дана 26.09.2018. године у 13.00 часова

Коначна ранг листа

Прикажи

11 Ниш Обука за .Net програмирање за 25 лица

У просторијама

Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању,

Париске комуне бб, Ниш

дана 26.09.2018. године у 13.00 часова

Коначна ранг листа

Прикажи

12 Суботица Обука за Front-End Web програмирање (JavaScript, HTML, CSS, jQuery, AJAX, SEO…) за 25 лица

Филијала Суботица

Трг слободе 3/3, сала број 65

Дана 27.09.2018. године у 11.00 часова

Коначна ранг листа

Прикажи

13 Зрењанин

Обука за Front-End Web програмирање (JavaScript, HTML, CSS, jQuery, AJAX, SEO…) за 25 лица

Филијала Зрењанин

Сарајлијина 4 у сали

дана 25.09.2018. у 11.00 часова

Коначна ранг листа

Прикажи

14 Чачак Обука за Java програмирање за 25 лица

Филијала Чачак,

Жупана Страцимира бр. 35,

канцеларија бр. 4

дана 25.09.2018. у 12.15 часова

Коначна ранг листа

Прикажи

15 Чачак Обука за Front-End Web програмирање (JavaScript, HTML, CSS, jQuery, AJAX, SEO…) за 25 лица

Филијала Чачак,

Жупана Страцимира бр. 35,

канцеларија бр. 4

дана 25.09.2018. у 13.15 часова

Коначна ранг листа

Прикажи

16 Ваљево Обука за Java програмирање за 25 лица

Филијала Ваљево,

Владике Николаја 1

дана 27.09.2018. године у 13.00 часова

Коначна ранг листа

Прикажи

17 Крагујевац Обука за Java програмирање за 25 лица

Филијала Крагујевац,

Светозара Марковића 37

сала 33 на трећем спрату

дана 26.09.2018. године у 09.00 часова

Коначна ранг листа

Прикажи

18 Нови Пазар Обука за Java програмирање за 25 лица

Филијала Нови Пазар

Шабана Коче 18, просторија број 12

Дана 25.09.2018. године у 12.00 часова

Коначна ранг листа

Прикажи

19 Ужице Обука за Java програмирање за 25 лица

Филијала Ужице

Железничка 22, први спрат, сала број 22

дана 27.09.2018. године у 11.00 часова (од ред. броја 1. закључно са 10)

дана 27.09.2018. године у 12.00 часова, (од редног броја 11, закључно са 25)

Коначна ранг листа

Прикажи