ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавамо све кандидате, који су испунили основне услове за укључивање у специјалистичке информатичке обуке, да ће у периоду до 03.08.2018. године добити обавештење на мејл, који је наведен у пријави, о првој фази селекције. Такође, на број телефона наведен у пријави кандидати ће добити СМС са кодом за пријаву на платформу за тестирање, чији линк ће се налазити у мејлу.

Тестирање ће се обавити у периоду од 06. до 19.08.2018. године искључиво on-line, логовањем на линк који ћете добити у мејлу.

Прва фаза тестирања обухвата психолошку процену кандидата (тестирање способности, интересовања, склоности, ставова и радних стилова) и тестирање знања енглеског језика.

Молимо све кандидате да поступају у складу са добијеним информацијама.

По завршетку тестирања, Национална служба за запошљавање ће у периоду од 20. до 27.08.2018. године објавити прву ранг листу са резултатима прве фазе тестирања на сајту www.itobuke.rs , као и информације о даљим корацима у селекцији кандидата.

Подаци о резултатима тестирања на ранг листи ће бити доступни по ИД броју Ваше пријаве.