ОБАВЕШТЕЊЕ

I ФАЗА СЕЛЕКЦИЈЕ
Обавештавамо све кандидате да је прва фаза селекције (психолошка процена кандидата и тестирање знања енглеског језика) завршена. У складу са оствареним резултатима формиране су прве ранг листе.

  • Ранг листе су формиране по врсти обуке и локацији извођења обуке (19 ранг листа).
  • Кандидати који су остварили 50 и више поена у укупном скору у процесу тестирања ће бити упућени у другу фазу селекције.
  • Кандидати који нису показали минимални ниво знања енеглеског језика на нивоу А2, без обзира на постигнуте резултате у другом делу тестирања, нису рангирали за другу фазу селекције.

У случају да након завршетка друге фазе селекције нема довољно кандидата за укључивање у обуку, Национална служба за запошљавање задржава право да накнадно позове и укључи у другу фазу одређен број кандидата „испод црте“ по редоследу на табели, а на основу постигнутих укупних резултата.

Кандидати место на ранг листи проналазе по ИД броју пријаве. Увид у ранг листе можете остварити на овом месту.

 

Заинтересовани кандидати који желе да изврше увид у своје резултате тестирања, то могу учинити на линку – https://rs.totalassessment.net/testing/report.php, тако што ће унети број свог мобилног телефона и ПИН, на исти начин као што су приступали тестирању.

 

II ФАЗА СЕЛЕКЦИЈЕ

Друга фаза селекције подразумева тестирање предзнања рада на рачунарима и енглеског језика од стране изабраних извођача обука.
Планирани почетак друге фазе селекције је у првој половини септембра 2018. године, а информације ће бити благовремено објављене на сајту www.itobuke.rs .
Кандидати ће бити контактирани од стране извођача обуке путем телефона или мејла.

Такође, у истом периоду ће бити објављене информације о конкретним обукама (извођачи, локација, план и програм обуке…) на сајту www.itobuke.rs .