Пријаве за преквалификације за запослена лица

Пријављивање почиње 07.11.2018.

Услови конкурса за запослене

Услови обраде података о личности

 

Завршено је пријављивање кандидата

Контакт:

011 735 84 09

kontakt@itobuke.rs