ЕФ Ниш – .NET

Назив школеЕлектронски факултет
МестоНиш
Програмски језикC#
Број полазника40
Величина појединачне групе (број полазника)20
Трајање укупног програма (у недељама)38
Трајање обука (број наставних часова)250
Трајање програма стручних пракси120
Број места за стручну праксу40
Фирме у којима ће се спроводити стручна пракса и број места у свакој16 локалних компанија је обезбедило 42 праксе. Kомпаније које су обезбедиле праксе: Accordia Group LLC (2), Alfatec (6), Ates Soft (2), Code3profit (2), ComingComputer Engineering (3), HTEC group (4), IngSoftware (3), ICNT(3), Irvas International (2), Logic Poslovna rešenja (2), MihajlovicSoft (2), RCMT IT Europe (PSR) (3), Troxo (2), Photon Optronics (2), Webelinx (3), Naissus tehnologije (2)
Распоред часова (дани и сати; навести евентуалне периоде пауза у раду)2 пута недељно по 4 сата (од 18 до 22х) понедељак - цетвртак (И група) и уторак-петак (ИИ група)
Очекивања од полазника ван наставе (оквиран број сати недељно за домаће задатке, самосталан рад, итд)од полазника се очекује 15 сати рада недељно за вежбање и израду домаћих задатака
Kритеријуми за издавање сертификата о успешно завршеном програмукандидати морају да похађају и положе свих 5 курсева. Kурс се сматра положеним ако кандидат освоји 50% поена уз позитивну оцену стручне праксе.
Очекивани исходи/резултати програмаОчекује се да ће кандидати који успешно заврше обуку и стручну праксу бити оспособљени за рад нивоа јуниор програмера у компанијама које израдјују .нет wеб апликације. Ова очекивања се темеље на основу исхода свих 5 курсева који чине обуку и то:
Исходи курса 1:
Полазници ће стећи:
• способност да анализирају проблем и да га алгоритамски реше а касније и имплементирају у одговарајућем програмском језику
• основно знање програмирања конзолних програма
• искуство у развоју и отклањању грешака у окружењу за развој програма
• знање основних и напредних структура података као и њихова примена у стандардним алгоритмима
• знање коришћења програма за контролу верзија GIT
Исходи курса 2:
Владање објектно-оријентисаним програмирањем и вештинама решавања практичних проблема коришћењем објектно-оријентисаног концепта као и развојем апликација употребом програмског језика Мицрософт .NET C#.
Студенти ће усвојити:
• јасно разумевање концепта објектно оријентисаног-програмирања,
• добро познавање стандардних .NET библиотека,
• вештине за лако решавање реалних проблема.
Исходи курса 3:
Полазници курса ће усвојити:
● Развојне технологије клијентске стране – усвојиће основна знања о HTML5, CSS3, JavaScript ES6+ језицима.
● Развојне технологије серверске стране – усвојиће основна знања о ASP.NET Core технологији, конфигурисању Kастрел веб сервера, Разор страница.
● Знања о веб апликацијама и серверима. Научиће како да инсталирају и конфигуришу IIS сервер.
● Познавање SQL језика, Entity Framework-а.
● Вештине за имплементацију одговарајућих стратегија за планирање развоја сајтова.
● Вештине за креирање потпуно функцијалне веб апликације.
Исходи курса 4:
Основни жељени исходи курса су:
- Способност полазника да самостално пројектују релационе базе података умерене сложености.
- Способност полазника да самостално креирају SQL упите за релационе базе умерене сложености
Исходи курса 5:
У оквиру овог курса полазници ће моћи да стекну знање о концептима и методологијама за развој софтвера, проћи ће кроз фазе развоја софтвера коришћењем агилних методологија и упознаће се са платформама за управљање пројектима.
Kратак опис програма и методологије (1-2 пасуса, укључујући опис обуке, опис стручних пракси, програме додатних вештина и евентуалне додатне елементе)Преквалификација подразумева пет повезаних курсева и стручну праксу, којима се обезбеђују програмерска знања у траженој области развоја веб апликација у .NET окружењу. Планирани курсеви су:
1. Алгоритамски приступ проблемима
2. Објектно-оријентисано програмирање
3. Веб програмирање
4. Базе података
5. ИТ пројекти и развој софтвераKурсеви су развијени тако да не захтевају претходна програмерска знања, али поступно, уз бројне примере и практични рад, као и стручну праксу, воде кандидата ка основним знањима и вештинама које треба да поседује .NET веб програмер.
Алгоритамски приступ проблемима је уводни курс који оспособљава кандидате за „алгоритамски начин размишљања“ и увод у програмирање и припрема их за усвајање знања из објектно-орјентисаног програмирања. Објектно-оријентисано програмирање уводи објектно оријентисану парадигму и поставља темеље за коришћење алата, окружења, и програмских оквира, који су неопходни за развој модерних веб апликација. Највећи број веб апликације се чврсто ослања на базе података, па је један од планираних курсева посвећен основним знањима из база података. Развој Wеб апликација коришћењем програмског језика C# ће бити у оквиру курса Web програмирање. Kако би полазници препознали своје место и улогу у ИТ пројектима и уопште у пројектном тиму једне компаније, и научили основна средства за развој софтвера и алате, као завршни курс, непосредно пред одлазак на стручну праксу, предвиђен је курс ИТ пројекти и развој софтвера.
Иновативни приступ лежи у формирању ланца чврсто спрегнутих курсева и стручне праксе, којима се нуде језгровита знања и вештине на поступан и прихватљив начин. С друге стране, иновативност у методологији рада са полазницима је коришћење микро-примера који се лако ментално прате и од којих се граде веће целине.
Стручне праксе ће бити обезбеђене на основу дугогодишње сарадње са локалним компанијама као и мишљења „Ни-кат“ кластера напредних технологија, који окупља најуспешније ИТ фирме у региону а чији је члан и наш факултет.
Очекивани резултат пројекта је да 40 полазника стекну знања из .NET веб програмирања која ће им пружити добру шансу да се запосле у регионалном ИТ сектору.
Kако се из дугогодишњег искуства Електронског факултета у неформалном образовању показао као врло успешан приступ „блендед е-леарнинг“ у реализацији овог пројекта биће коришћени елементи овог приступа. Наиме, за комплетну комуникацију са полазницима и организацију активности биће коришћен у свету изузетно често коришћен Мудл Систем за учење (Мооdle LMS) који се на Електронском факултету користи у свакодневном раду дуже од једне деценије. На овај начин ће свим полазницима материјал бити доступан онлајн, домаћи задаци и провере знања ће им бити тако дистрибурани и реализовани, водиће се комплетна евиденција о полазницима и њиховим активностима, користиће се могућност Форума где ће полазници моћи у било које доба дана и ноћи да постављају питања, итд. Овакав приступ се показао врло успешним и у раду са редовним студентима факултета. Значајна преднсот оваквог притупа је и чињеница да се на овај начин ствара „друштво полазника обуке“ где они међусобом комуницирају и решавају проблеме и дискутују о свим за курс релевантним стварима. Посебно је битно да ће и позавршетку обуке остати активна ова група како би полазници могли да размењују искуства и у току проналажења посла и даљег усавршавања. Овакав приступ одступа од уобичакјеног приступа у сличним обукама и директно и инфиректно утиче на крајњи циљ а то је запошљавање полазника што представља значајну иновативну компоненту коју себи може да приушти Електронки факултет с обзиром на изузетно велико практично искуство у континураној едукацији.
Линк за детаљнији опис програма (курикулум, материјали, методологија)https://www.dropbox.com/s/uv09j0w339r8ywu/Program%20obuke%20EF%20Nis.pdf?dl=0
Опис процеса селекције (писани тест, разговор, друго)Прихватићемо оне кандидате који су се квалификовали путем националног тестирања и они који буду изабрали Електронски факултет за своју школу обуке. Од пријављених, на тестирање ће бити позвано 3 до 5 пута више од расположивог броја места са почетка ранг листе. Полагаће тест рачунарске и технолошке писмености, са једноставним питањима о употреби рачунара и препознавања основних појмова за рад на рачунару и интернету. Од укупног броја кандидата који буду положили тест, првих 60 до 70 имаће интервју приликом ког ће бити процењена њихова амбиција и посвећеност за рад и учење у области програмирања. Током интервјуа, биће процењено и поседовање меких вештина, пре свега комуникације. Један од услова за прихватање кандидата биће и могућност да кандидати прихвате и буду у могућности да узму слободно 15 радних дана за време којих ће ићи на праксу.
Опис селекције: тест (број питања, трајање, начин оцењивања, линк ка примерима питања)Тест ће садржати 20 кратких питања. Укупан број поена на тесту је 40. Уз свако питање ће бити дат број поена. Време израде теста је 90 минута. Резултати теста ће бити објављени у року од максимално 48 сати. Списак ће садржати и листу кандидата који се позивају на интервју. Интервју се оцењује са максимално 60 поена.
Опис селекције: разговорЦиљ разговора са кандидатима је провера њихових објективних могућности да успешно савладају програм: Области разговора су: 1) Разлог и мотив за пријављивање на конкурс 2) Претходна искуства у области програмирања и очекивања од обуке 3) Мотивација, склоност и премност за рад у свету програмирања 4) Спремност и способност за интензиван рад у групи на обавезним часовима 5) Спремност на учење и рад код куће (вежбање градива и израда домаћих задатака), 6) Спремност и могућност кандидата да издвоје 15 дана у континуитету (3 радне недеље) за обављање праксе. Сваки сегмент се оцењује са максимално 10 поена тј. укупно максимално 60 поена.
Опис селекције: (уписати)