ЕТФ Java

Назив школеЕлектротехнички факултет Универзитета у Београду
МестоБеоград
Програмски језикJava
Број полазника20
Величина појединачне групе (број полазника)20
Трајање укупног програма (у недељама)25
Трајање обука (број наставних часова)260
Трајање програма стручних пракси120
Број места за стручну праксу20
Фирме у којима ће се спроводити стручна пракса и број места у свакојИновациони центар ЕТФа и Рачунски центар ЕТФ у сарадњи са више познатих домаћих фирми
Распоред часова (дани и сати; навести евентуалне периоде пауза у раду)уторак-четвртак-субота или понедељак-среда-субота, радним даном од 18 до 22, субтом 4х у периоду од 10 до 18х
Очекивања од полазника ван наставе (оквиран број сати недељно за домаће задатке, самосталан рад, итд)12
Kритеријуми за издавање сертификата о успешно завршеном програмуПрисуство на часовима и реализован пројекат у оквиру праксе
Очекивани исходи/резултати програмаЦиљ Java обуке је да полазнике оспособе да пројектују и пишу савремене апликације примењујући модерне концепте програмирања у оквиру програмског језика Јава. Поред основа самог језика, разматраће се и напредне теме, ако што је повезивање и ефикасан рад са базом података, примена пројектних шаблона, дизајнирање и тестирање софтверских система.
На крају одслушане обуке полазници ће бити оспособљени да уз помоћ савременог развојног окружења развијају самостално или у тиму комерцијалне апликације засноване на Јава програмском језику објектно-оријентисане структуре кода или у савременим радним оквирима заснованим на језику Јава. Сви полазници који успешно заврше обуку биће компетентни да дизајнирају савремену апликацију и поставе је у радно окружење, раде са релационим МyСQЛ базама података и користе најсавременије алате за програмирање апликација и системе за верзионирање (Гит, ГитХуб/Битбуцкет). Kроз програмске концепте који ће бити предавани, полазницима ће бити објашњавани и основни аспекти објектно-оријентисаног програмирања, алгоритама и структура података, неопходних за пројектовање, имплементацију и тестирање савремених система.
Kратак опис програма и методологије (1-2 пасуса, укључујући опис обуке, опис стручних пракси, програме додатних вештина и евентуалне додатне елементе)Обука се изводи у рачунарским лабораторијама, где сваки полазник има свој рачунар. Предвиђено је да сваки полазник током целог трајања обуке има своје резервисано место на коме ће радити. Часови ће бити са делом предавања теоријских концепата и више базирани на практичном знању. Предавачи ће користити већ припремљене ППТ презентације и пројектор, таблу и рачунар, на коме ће писати програме. Полазници треба да прате предаваче и пишу програме истовремено са предавачем (биће могућност дељења екрана предавача тј. сваки полазник ће видети и на пројектору и на свом екрану шта је предавач кодирао). Полазници ће имати прилику да током часова и у паузама поставе предавачима питања, а након дефинисања одређених тестова и домаћих задатака биће одржани и посебни консултативни часови. Сви полазници ће путем онлајн платформе на време добијати материјале за учење, тестове за проверу знања и домаће задатке. На располагању ће им бити практикуми и збирке задатака који су ауторско дело предавача на курсу. На крају курса сваки полазник ће у тиму од 4 до 5 особа радити на развоју једног реалног ИТ пројекта са већ дефинисаном спецификацијом корисничких захтева.
Линк за детаљнији опис програма (курикулум, материјали, методологија)http://projekti.rc.etf.rs/kursevi-i-obrazovanje/
Опис процеса селекције (писани тест, разговор, друго)Писани тест и разговор
Опис селекције: тест (број питања, трајање, начин оцењивања, линк ка примерима питања)У оквиру теста ће бити дефинсао од 20 до 25 питања, која ће бити елементарна питања о познавању рада на рачунару и логичког размишљања. Тест ће садржати питања о алгоритамској логици решавања неких базичних проблема
Опис селекције: разговорРазговор ће се обавити са стручним експертима у трајању од 10 до 15 минута
Опис селекције: (уписати)