ЕТФ Linux

Назив школеЕлектротехнички факултет Универзитета у Београду
МестоБеоград
Програмски језикLinux
Број полазника20
Величина појединачне групе (број полазника)20
Трајање укупног програма (у недељама)25
Трајање обука (број наставних часова)260
Трајање програма стручних пракси120
Број места за стручну праксу20
Фирме у којима ће се спроводити стручна пракса и број места у свакојИновациони центар ЕТФа и Рачунски центар ЕТФ у сарадњи са више познатих домаћих фирми
Распоред часова (дани и сати; навести евентуалне периоде пауза у раду)уторак-четвртак-субота или понедељак-среда-субота, радним даном од 18 до 22, субтом 4х у периоду од 10 до 18х
Очекивања од полазника ван наставе (оквиран број сати недељно за домаће задатке, самосталан рад, итд)12
Kритеријуми за издавање сертификата о успешно завршеном програмуПрисуство на часовима и реализован пројекат у оквиру праксе
Очекивани исходи/резултати програмаУ оквиру Linux курса полазници би се обучили за систем администратора (енг. System Administrator). Kроз курс, полазници би имали прилику да се упознају са овим популарним и бесплатним оперативним системом. Kурс би обухватио како почетни ниво тако и напредно коришћење Linuxа. Претпоставка је да полазници немају претходна искуства у раду са Linux-ом. У складу са тиме, курс почиње од основних концепата и постепено прелази на напредне теме. Затим ће се корисницима објаснити поступци како да администрирају Linux систем и подесе основне системске сервисе. Садржај курса би био независтан од дистрибуције, и покривао све главне Linux дистрибуције (Debian, Ubuntu, CentOS (RedHat дебрандед), Fedora, openSuse и друге).
У оквиру првог дела курса би се представио Linux оперативни систем, његова историја, основне карактеристике, лиценце, веза са GNU системом, дистрибуције, сертификати. Полазници би се упознали са опен соурце филозофијом и пословним моделом. Разматрале би се основне карактеристике Linuxа, разлике у односу на Windows, затим његова инсталација и основна подешавања, као што су управљање софтверским пакетима, инсталирање програма и ажурирање система, управљање хардвером и инсталација драјвера. Представили би се програми за свакодневни рад - интернет, мултимедија, канцеларијски алати, графика, програмирање, као и основе рада у мрежном окружењу, проналажење документације и упутстава, команде за рад са локалним и удаљеним фајловима и фајл системима, контрола приступа фајловима.
У оквиру другог дела курса би се представио увод у администрацију софтверских система, улога системског администратора и администрација корисника и група. Полазници би научили како могу да изврше аутоматизацију активности помоћу скриптинга, да изврше администрацију фајлова и фајл система, хијерархију фајл система и потребу за партицијама, означавање диск уређаја и партиција, партиционисање, типове фајл система, форматирање, проверу исправности и промену величине фајл система, атрибути фајл система, приступне листе. Упознали би се и са основама хардверских система, препознавањем хардверских компоненти, процесом стартовања система, и контролом процеса. Научили би рад са подацима података, прављење резервних копија података, као и њиохово враћање. Током курса би се упознали са основама рачунарских мрежа, подешавањем мрежних параметара, алаткама за рад са мрежом и испитивањем мрежних проблема и основама мрежних сервиса.
Уз велики број практичних примера, полазници би се оспособили, да и без техничког предзнања, могу самостално да изврше инсталацију и основна подешавања и одржавање Linux оперативног система. У оквиру часова полазници би имали могућност да се упознају и са основним појмовима везаним за хардверске компоненте и рачу нраске мреже, тако да након курса буду оспосебљни да реализју послове техничке подршке.
Kратак опис програма и методологије (1-2 пасуса, укључујући опис обуке, опис стручних пракси, програме додатних вештина и евентуалне додатне елементе)Обука се изводи у рачунарским лабораторијама, где сваки полазник има свој рачунар. Предвиђено је да сваки полазник током целог трајања обуке има своје резервисано место на коме ће радити. Часови ће бити са делом предавања теоријских концепата и више базирани на практичном знању. Предавачи ће користити већ припремљене ППТ презентације и пројектор, таблу и рачунар, на коме ће писати програме. Полазници треба да прате предаваче и пишу програме истовремено са предавачем (биће могућност дељења екрана предавача тј. сваки полазник ће видети и на пројектору и на свом екрану шта је предавач кодирао). Полазници ће имати прилику да током часова и у паузама поставе предавачима питања, а након дефинисања одређених тестова и домаћих задатака биће одржани и посебни консултативни часови. Сви полазници ће путем онлајн платформе на време добијати материјале за учење, тестове за проверу знања и домаће задатке. На располагању ће им бити практикуми и збирке задатака који су ауторско дело предавача на курсу. На крају курса сваки полазник ће у тиму од 4 до 5 особа радити на развоју једног реалног ИТ пројекта са већ дефинисаном спецификацијом корисничких захтева.
Линк за детаљнији опис програма (курикулум, материјали, методологија)http://projekti.rc.etf.rs/kursevi-i-obrazovanje/
Опис процеса селекције (писани тест, разговор, друго)Писани тест и разговор
Опис селекције: тест (број питања, трајање, начин оцењивања, линк ка примерима питања)У оквиру теста ће бити дефинсао од 20 до 25 питања, која ће бити елементарна питања о познавању рада на рачунару и логичког размишљања. Тест ће садржати питања о алгоритамској логици решавања неких базичних проблема
Опис селекције: разговорРазговор ће се обавити са стручним експертима у трајању од 10 до 15 минута
Опис селекције: (уписати)