ФТН Чачак – Java

Назив школеФакултет техничких наука Чачак
МестоЧачак
Програмски језикЈаvа
Број полазника20
Величина појединачне групе (број полазника)20
Трајање укупног програма (у недељама)30
Трајање обука (број наставних часова)300
Трајање програма стручних пракси120 сати у року од 3 месеца
Број места за стручну праксу25
Фирме у којима ће се спроводити стручна пракса и број места у свакојDocus (5 места), Okta Solutions (5 места), Rittech solutions (5 места), Del systems (5 места), Data link (5 места)
Распоред часова (дани и сати; навести евентуалне периоде пауза у раду)Понедељак, среда и четвртак од 18 до 21 час, пауза од 19. јула до 19. августа
Очекивања од полазника ван наставе (оквиран број сати недељно за домаће задатке, самосталан рад, итд)Од полазника се очекује самосталан рад код куће након сваког сусрета, израда домаћих задатака и израда пројеката. Оквирно процењено време које је неопходно за рад ван наставе је 10 сати недељно.
Kритеријуми за издавање сертификата о успешно завршеном програмуСертификати за завршену обуку ће се додељивати полазницима који редовно буду присутни на обукама
(максимално 20% неоправданих изостанака од укупног броја часова), активно учествују у настави,
одбране пројектни задатак и успешно положе завршни тест (проценат успешности на завршном тесту
>50%).
Очекивани исходи/резултати програмаДео исхода: Објектно оријентисано програмирање. Полазници ће:
- научити да дефинишу класе, њихове чланице са одговарајућим модификаторима приступа, гет и
сет методе, конструкторе и тоСтринг методу,
- стећи знања о примени статиц кључне речи у методама и атрибутима,
- научити примену датумског типа података коришћењем ГрегорианЦалендар класе и на друге
начине,
- стећи знања о колекцијама и њиховој примени, научити да користе низове и различите типове
листи,
- стећи знања о наслеђивању, абстрацт и финал класама, интерфејсима, као и о компатибилности
инстанцирања објеката,
- стећи знања о концепту полиморфизма и примени оверриде и оверлоад концепата над методама и
- стећи знања о обради грешака применом концепта изузетака. Остали исходи су дати у документу Јава програмирање на линку: хттп://фтн.кг.ац.рс/актуелност-164
Kратак опис програма и методологије (1-2 пасуса, укључујући опис обуке, опис стручних пракси, програме додатних вештина и евентуалне додатне елементе)Сврха обуке за Јаvа програмирање је стицање знања и вештина у области Јаvа програмирања са циљем
повећања броја квалификованих ИТ стручњака у моравичком округу.
Циљ реализације ове обуке представља основно увођење, упознавање и стицање вештина у области Јаvа
програмирања на начин који прати тренутне светске трендове. Јаvа као један од најкоришћенијих језика
данашњице представља одличну основу за професионалну каријеру у више праваца: развој конзолних,
десктоп, веб и андроид апликација. На располагању је интерактивна онлајн платформа за комуникацију, постављање материјала, решавање задатака... Полазницима су обезбеђена места у ИТ компаниајам где ће обавити праксу у трајању од 120 сати.
Предвиђено је 12 часова меких вештина.
Линк за детаљнији опис програма (курикулум, материјали, методологија)http://ftn.kg.ac.rs/aktuelnost-164
Опис процеса селекције (писани тест, разговор, друго)Након извршеног комбинованог тестирања (дигитална писменост и логичко размишљање), спровешће се интервју. Ранд листа формира се сабирањем бодова са теста и интервјуа. Основни критеријуми за избор полазника биће мотивација и спремност за учење као и заинтересованост за Јаvа програмирање.
Опис селекције: тест (број питања, трајање, начин оцењивања, линк ка примерима питања)Kомбиновани тест ће садржати укупно 15 питања: 10 питања из дигиталне писмености и 5 питања из логичког размишљања. Предвиђено време за полагање теста је 20 минута. За свако питање ће бити понуђено 4 до 6 одговора, од којих је тачан један или више одговора. Тест ће садржати и питања где је потребно одредити тачан редослед одређених ставки. Резултати ће бити сабрани на основу укупног броја тачних одговора, према кључу теста. Пример теста дат је на: http://ftn.kg.ac.rs/aktuelnost-164
Опис селекције: разговорKроз усмени интервју кандидати ће бити у прилици да додатно информишу ФТН представнике о разлозима и мотивацији за преквалификацију, као и заинтересованости за учење Јаvа програмирања.
Опис селекције: (уписати)Након спровођења електронског теста сви кандидати се позивају на интервју. Резултати теста и резултати интервјуа се сабирају и формира се коначна ранг листа. Прима се првих 20 кандидата са ранг листе.