ФТН Чачак – Развој Веб апликација

Назив школеФакултет техничких наука Чачак
МестоЧачак
Програмски језикРазвој Веб апликација (ЈavaScript језик, HTML5, CSS3, XML, ЈSON, АЈАX, CMS, CSS, напредни
ЈavaScript, Bооtstrap CSS фрамеwорк, PHP серверски скрипт језик, JavaScript библиотеке – јQуеry,
PHP сервиси, Angular framewоrk)
Број полазника20
Величина појединачне групе (број полазника)20
Трајање укупног програма (у недељама)30
Трајање обука (број наставних часова)300
Трајање програма стручних пракси120 сати у року од 3 месеца
Број места за стручну праксу20
Фирме у којима ће се спроводити стручна пракса и број места у свакојQuantox (10 места), Croonus Tech (2 места), Телекод (5 места), Docus (3 места)
Распоред часова (дани и сати; навести евентуалне периоде пауза у раду)Среда и четвртак од 18 до 21 час, субота од 10 до 13 часова, пауза од 19. јула до 19. августа
Очекивања од полазника ван наставе (оквиран број сати недељно за домаће задатке, самосталан рад, итд)Од полазника се очекује самосталан рад код куће након сваког сусрета, израда домаћих задатака и израда пројекта. Оквирно процењено време које је неопходно за рад ван наставе је 10 сати недељно.
Kритеријуми за издавање сертификата о успешно завршеном програмуСертификати за завршену обуку ће се додељивати полазницима који редовно буду присутни на обукама
(максимално 20% неоправданих изостанака од укупног броја часова), активно учествују у настави,
одбране пројектни задатак и успешно положе завршни тест (проценат успешности на завршном тесту
>50%).
Очекивани исходи/резултати програмаДео исхода: Оспособљеност за рад са различитим апликативним програмским
интерфејсима HTML5 спецификације уз комбинацију са ЈavaScript језиком.
о Познавање напредних техника за рад са низовима, укључивање ЈS кода у
HTML документ, праћење излаза ЈS кода у документу и на конзоли.
о Оспособљеност за рад са најновијим ЈavaScript спецификацијама
(EcmaScript 5/6/7/8) и праћење измена на текућој и будућим
спецификацијама са циљем да се увек користе најновији подржани
стандарди.
о Познавање концепата објектно орјентисаног програмирања у ЈavaScript
језику, коришћењу стрицт мода, као и примена најбољих пракси у развоју веб
апликација применом ЈavaScript језика. Детаљан опис осталих исхода дат је у документу Развој Веб апликација на линку: http://ftn.kg.ac.rs/aktuelnost-164
Kратак опис програма и методологије (1-2 пасуса, укључујући опис обуке, опис стручних пракси, програме додатних вештина и евентуалне додатне елементе)Сврха обуке за Развој веб апликација је стицање знања и вештина са циљем
повећања броја квалификованих ИТ стручњака у моравичком округу.
Циљ реализације ове обуке представља основно увођење, упознавање и стицање вештина у области развоја Веб апликација на начин који прати тренутне светске трендове. Развој веб апликаја обухвата следеће модуле: Основе веб технологија, Основе HTML језика, Увод у
програмирање – JavaScript језик, HTML5, CSS3, XML, ЈSON, АЈАX, CMS, Основе CSS, Напредни
ЈаvaScript, Bооtstrap CSS фрамеwорк, PHP серверски скрипт језик, ЈаvaScript библиотеке – јQuеry,
PHP сервиси, Angular framework. На располагању је интерактивна онлајн платформа за комуникацију, постављање материјала, решавање задатака... Полазницима су обезбеђена места у ИТ компаниајам где ће обавити праксу у трајању од 120 сати.
Предвиђено је 12 часова меких вештина.
Линк за детаљнији опис програма (курикулум, материјали, методологија)http://ftn.kg.ac.rs/aktuelnost-164
Опис процеса селекције (писани тест, разговор, друго)Након извршеног комбинованог тестирања (дигитална писменост и логичко размишљање), спровешће се интервју. Ранд листа формира се сабирањем бодова са теста и интервјуа. Основни критеријуми за избор полазника биће мотивација и спремност за учење као и заинтересованост за Развој Веб апликација.
Опис селекције: тест (број питања, трајање, начин оцењивања, линк ка примерима питања)Kомбиновани тест ће садржати укупно 15 питања: 10 питања из дигиталне писмености и 5 питања из логичког размишљања. Предвиђено време за полагање теста је 20 минута. За свако питање ће бити понуђено 4 до 6 одговора, од којих је тачан један или више одговора. Тест ће садржати и питања где је потребно одредити тачан редослед одређених ставки. Резултати ће бити сабрани на основу укупног броја тачних одговора, према кључу теста. Пример теста дат је на: http://ftn.kg.ac.rs/aktuelnost-164
Опис селекције: разговорKроз усмени интервју кандидати ће бити у прилици да додатно информишу ФТН представнике о разлозима и мотивацији за преквалификацију, као и заинтересованости за учење Развоја Веб апликација.
Опис селекције: (уписати)Након спровођења електронског теста сви кандидати се позивају на интервју. Резултати теста и резултати интервјуа се сабирају и формира се коначна ранг листа. Прима се првих 20 кандидата са ранг листе.