ЈИСА

Назив школеЈИСА (обука се реализује у Smart School у Новом Саду)
МестоНови Сад
Програмски језикРазвој wеб апликација (HTML, CSS, JavaScript, jQuery,AJAX, SASS, CEO, PHP и SQL)
Број полазника40
Величина појединачне групе (број полазника)20
Трајање укупног програма (у недељама)I група 21 недеља, II група 32 недеља
Трајање обука (број наставних часова)250
Трајање програма стручних пракси120 сати
Број места за стручну праксу40
Фирме у којима ће се спроводити стручна пракса и број места у свакојNoSolution development - 3 места и Smart доо - 37 места
Распоред часова (дани и сати; навести евентуалне периоде пауза у раду)I група - понедељак, среда и петак од 18.00 - 21.15h, II група уторак и четвратак од 18.00-21.15h
Очекивања од полазника ван наставе (оквиран број сати недељно за домаће задатке, самосталан рад, итд)8-12h недељно
Kритеријуми за издавање сертификата о успешно завршеном програмуПровера знања се врши током трајања обуке након сваке целине. Финални резултат се добија сумирањем свих остварених резултата.
Очекивани исходи/резултати програмаПолазни ће научити који се алати користе за wеб девелопмент. Савладаће основне концепте функционисања савременог wеб-а, wеб претраживача и интернета. На практичним примерима ће научити како се сајт поставља на интернет и како да постане доступан јавности. Неучиће могућности HTML 5 и CSS 3-а, упознати се са правила писања кода, асортиманом HTML тагова и CSS правила. Знаће како се формирају CSS путање и како се укључује CSS код. Савладаће могућности ЈavaScript-а и ЈQuеry-а, и на конкретним примерима примењивати уобичајене функционалности wеb страна – проверу тачности уноса, анимирање елемената, додавање интерактивних елемената – календара, слајдера и др. Kандидати ће савладати рад са прилагодљивим дизајном, увођењем напреднијих техника у CSS3, рад са манипулацијом елемената DOM стабла користећи јQuеry, као и рад са објектима, управљање грешкама, функцијама и осталим напредним концептима у оквиру ЈavaScripta. Упознаће се са основама Bootstrap библиотеке и креирњем респонсиве странице, такве да се лепо приказују и на малим и на великим екранима. У току курса полазници ће научити објектно-орјентисане концепте ЈаvaScript-а. Научиће како да преузму податке које је корисник унео на страницу, како да их обраде и прикажу. Савладаће битне елементе језика: променљиве, изразе, услове, петље, низове, функције, класе, објекте. Стећи ће добар преглед већ готових функција и библиотека и научиће да користе namespace и modules. Затим ће полазници научити да користе SASS (CSS-ов прекомпајлер) и како да унапреде писање CSS кода на бржи и лакши начин. Такође ће научити како да користећи SEО технике унапреде свој wеб сајт и омогуће боље позиционирање у оквиру претраживача. Научиће различите PHP функције, инсталацију PHP-а у локалном окружењу, упознаће се са језиком SQL, који се користи за управљање подацима у базама података и практична употреба кроз примере.
Kратак опис програма и методологије (1-2 пасуса, укључујући опис обуке, опис стручних пракси, програме додатних вештина и евентуалне додатне елементе)Обука се рализује са укупним фондом од 250 часова теоријске и практичне наставе. Акценат је на практичној настави. Полазницима је
обезбеђена литература као и коришћење плаформе за онлајн учење.
Програм обуке за тзв. "меке вештине" обезбеђује полазницима додатна знања за даљи развој каријере.
Стручна пракса - рад на пројектима који дају могућност примене и даљег развоја стечених знања и вештина.
Линк за детаљнији опис програма (курикулум, материјали, методологија)http://www.jisa.rs/
Опис процеса селекције (писани тест, разговор, друго)Информативни разговор - кандидати се информишу о програму обуке, њиховим правима и обавезама. Након презентације и информисања кандидати се опредељују да ли иду у даљи процес селекције или не.
Провера знања у области информационих технологија врши се на платформи за онлајн тестирање и у складу је са ECDL стандардом.
Провера знања из енглеског језика се врши на платформи за онлајн тестирање. Тест обухвата 30 питања, а предвиђено време за решавање теста је 45 минута.
Опис селекције: тест (број питања, трајање, начин оцењивања, линк ка примерима питања)Провера знања у области информационих технологија - тест обухвата 55 питања. Предвиђено време за решавање теста је 70 минута.
Праг за пролаз је 75%.
Провера знања из енглеског језика - тест обухвата 30 питања, а предвиђено време за решавање теста је 45 минута. Праг за пролаз је 75%.
Након добијених резултата прави се ранг листа. Уколико 2 кандидата имају исти број поена предност има кандидат који је остварио боље резултате
на тесту за проверу знања у области информационих технологија.
Опис селекције: разговорИнформативни разговор - кандидати се информишу о програму обуке, њиховим правима и обавезама. Након презентације и информисања кандидати се опредељују да ли иду у даљи процес селекције или не.
Провера знања у области информационих технологија врши се на платформи за онлајн тестирање и у складу је са ЕЦДЛ стандардом.
Провера знања из енглеског језика се врши на платформи за онлајн тестирање. Тест обухвата 30 питања, а предвиђено време за решавање теста је 45 минута.
Опис селекције: (уписати)