Обука за Front-end Web програмирање

 

Локација: Београд

Извођач обуке: CODE ACADEMY DOO, Informatika AD, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ i „Seminari SEE“ doo

Адреса: Савски насип 7, Београд – Нови Београд

Број полазника: 75

Фонд часова: 400

Динамика извођења обуке: 4 часa дневно; 4 дана у недељи; 96 дана  – 6 месеци

Области учења:

 • Основе програмирања и Web програмирања
 • Инсталација и прилагођавање окружења за рад и развој софтвера (Visual Studio CODE и Notepad++)
 • Креирање и одржавање статичких и динамичких сајтова помоћу HTML-а и CSS-а
 • SAAS & Bootsrap
 • JavaScript основе
 • Напредно JavaScript програмирање
 • Архитектура JavaScript апликација
 • Рад са JavaScript библотекама и оквирима
 • TypeScript
 • JQuery
 • SEO/Accessibility/Usability
 • React & REST API & Webpack
 • Ревизија и рефлектовање кода
 • Читање и мењање кода других програмера
 • Коришћење система за контролу верзија софтвера (Git)
 • Agile методологија и SCRUM за програмере
 • Меке вештине ( презентацијске вештине, асертивна комуникација, тимски рад)

Списак послодаваца који ће реализовати праксу:

 1. GIGATRON doo – 20 полазника
 2. INTERNET GROUP – 10 полазника
 3. KUPI ME doo – 20 полазника