Обука за JavaScript

 

Локација: Београд

Извођач обуке: CODE ACADEMY DOO, Informatika AD, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ i „Seminari SEE“ doo

Адреса: Савски насип 7, Београд – Нови Београд

Број полазника: 50

Фонд часова: 400

Динамика извођења обуке: 4 часa дневно; 4 дана у недељи; 96 дана  – 6 месеци

Области учења:

 • Основе програмирања и Web програмирања
 • Инсталација и прилагођавање окружења за рад и развој софтвера
 • Креирање и одржавање статичких и динамичких сајтова помоћу HTML-а и CSS-а
 • Концепт и коришћење прилагодљивог (Responsive) Web дизајна
 • Концепти објектно оријентисаног програмирања
 • Рад са JavaScript библиотекама и оквирима
 • Напредно JavaScript програмирање
 • TypeScript
 • JQuery
 • AJAX/ JSON
 • Рад са REST API
 • React JS
 • Node JS
 • Angular JS
 • Анализа кода и његово тестирање
 • Agile методологија и SCRUM за програмере
 • Меке вештине ( презентацијске вештине, асертивна комуникација, тимски рад)

Списак послодаваца који ће реализовати праксу:

 1. IMP AUTOMATIKA DOO – 20 полазника
 2. COMETRADE DISTRIBUTION DOO – 20 полазника