Обука за .NET програмирање

 

Локација: Београд

Извођач обуке: CODE ACADEMY DOO, Informatika AD, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ i „Seminari SEE“ doo

Адреса: Савски насип 7, Београд – Нови Београд

Број полазника: 50

Фонд часова: 400

Динамика извођења обуке: 4 часa дневно; 4 дана у недељи; 96 дана  – 6 месеци

Области учења:

 • Основе програмирања и Web програмирања
 • Инсталација и прилагођавање окружења за рад и развој софтвера (Visual Studio)
 • Објектно оријентисано програмирање
 • Дизајнирање и развој апликација коришћењем .NET frameworka
 • Напредно програмирање у C++ програмском језику
 • Дизајнирање и имплементација WEB API-а
 • Увод у HTML
 • Увод у CSS
 • Увод у JavaScript
 • Рад са ASP.NET MVC
 • Развој WCF сервиса
 • Рад са Entity Frameworк-ом
 • Администрација и рад са SQL Server-ом
 • Agile методологија и SCRUM за програмере
 • Меке вештине ( презентацијске вештине, асертивна комуникација, тимски рад)

Списак послодаваца који ће реализовати праксу:

 1. IMP – RAČUNARSKI SISTEMI DOO – 20 полазника
 2. INSTITUT MIHAJLO PUPIN – 20 полазника