Обука за JAVA програмирање

 

Локација: Нови Сад

Извођач обуке: Informatika AD, , Institut za nuklearne nauke „Vinča“ , „Seminari SEE“ doo и CODE ACADEMY DOO

Адреса: Пословни центар Информатика АД Нови Сад, Булевар ослобођења 133, Едукативни центар, Индустријска 3

Број полазника: 50

Фонд часова: 400

Динамика извођења обуке: 4 часa дневно; 4 дана у недељи; 100 дана  – 6 месеци

Области учења:

 • Основе програмирања и Web програмирања
 • Инсталација и прилагођавање окружења за рад и развој софтвера (NetBeans, Eclipse, Java SE RE, Notpad ++)
 • Концепти објектно оријентисаног програмирања
 • Основе Java програмирања
 • Рад са релационим базама података и MySQL базом
 • Администрација и рад са web сервером (Apache)
 • Front-End Web технологије
 • HTML, CSS, Програмирање у JavaScriptu
 • Java FX и Java SWING (GUI)
 • Design Patterns
 • Desktop MVC
 • Softwere Design
 • Java EE Servlets
 • Java Server Pages (JSP)
 • JSP Standard Tag Library (JSTL)
 • Spring Framework
 • Spring MVC
 • Spring Data Access and Hibernate
 • Коришћење система за контролу верзија софтвера (Git)
 • Agile методологија и SCRUM за програмирање
 • Меке вештине ( презентацијске вештине, асертивна комуникација, тимски рад)

Списак послодаваца који ће реализовати праксу:

 1. BCOOL IT – 20 полазника
 2. M&I Systems – 5 полазника
 3. AssertQA – 2 полазника