Обука за Front-END Web програмирање

 

Локација: Зрењанин

Извођач обуке: INFORMATIKA AD, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ „Seminari SEE“ doo и CODE academy DOO

Адреса: Регионални едукативни центар Банат, Др Корнела Радуловића 18, Зрењанин

Број полазника: 25

Фонд часова: 400

Динамика извођења обуке: 4 часa дневно; 4 дана у недељи; 100 дана  – 6 месеци

Области учења:

 • Основе програмирања и Web програмирања
 • Инсталација и прилагођавање окружења за рад и развој софтвера (Visual Studio CODE и Notepad++)
 • Креирање и одржавање статичких и динамичких сајтова помоћу HTML-а и CSS-а
 • SAAS & Bootsrap
 • JavaScript основе
 • Напредно JavaScript програмирање
 • Архитектура JavaScript апликација
 • Рад са JavaScript библиотекама и оквирима
 • TypeScript
 • JQuery
 • SEO/Accessibility/Usability
 • React & REST API & Webpack
 • Ревизија и рефлектовање кода
 • Читање и мењање кода других програмера
 • Коришћење система за контролу верзија софтвера (Git)
 • Agile методологија и SCRUM за програмере
 • Меке вештине ( презентацијске вештине, асертивна комуникација, тимски рад)

Списак послодаваца који ће реализовати праксу:

 1. ACTUEL DOO – 13 полазника
 2. BUS COMPUTERS DOO, Zrenjanin – 13 полазника
 3. BS COMPUTER Zrenjanin – 20 полазника
 4. AssertQA – 2 полазника