Друга фаза селекције код извођача обуке

INFORMATIKA AD, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ , „Seminari SEE“ doo и CODE ACADEMY DOO

Локација: Нови Сад, Ниш, Суботица, Зрењанин, Ваљево,Крагујевац, Нови Пазар и Ужице

Извођач обуке: Informatika AD, Institut za nuklearne nauke „Vinča“  „Seminari SEE“  doo и CODE ACADEMY doo,

Адреса: о месту тестирања кандидати ће бити појединачно обавештени

Предзнања кандидата потребна за другу фазу селекције:

 • Минимално основни ниво коришћења рачунара:
  • разуме основне концепте рачунара, уређаја и софтвера;
  • укључи и искључи рачунар;
  • ради ефикасно на радној површини (десктоп) користећи иконе и прозоре;
  • прилагоди главна подешавања оперативног система и користи уграђену помоћ;
  • креира и одштампа документ;
  • познаје основне концепте организације фајлова као и да ефикасно организује фајлове и фолдере;
  • разуме основне концепте складиштења података и како да користи програме за паковање и распакивање великих фајлова;
  • разуме значај заштите података и уређаја од злонамерних програма и значај прављења копије података.
 • Минимално основни ниво коришћења Интернета:
  • разуме појав веб претраживача и онлајн концепте безбедности;
  • користи веб претраживач и управља резултатима претраге;
  • ефикасно проналази информације на интернету и процењује садржај сајта;
  • разуме основна питања ауторских права и заштите података;
  • разуме концепт онлајн заједница, комуникације и е-мејла;
  • шаље, прима и управља е-мејл порукама и њиховим подешавањима;
  • организује и претражује е-мејл поруке и користи календаре.

Начин тестирања:

 Област информационе технологије: Тестирање кандидата је временски ограничено и обухвата три врсте теста – тест основа рачунарства, тест логичког расуђивања и тест нумеричког расуђивања. Тест има за циљ проверу способности логичког размишљања, као и генерално познавање ИТ технологије и њихове примене.

Енглески језик: Тестирање кандидата је временски ограничено и подразумева тест нивоа знања енглеског језика са фокусом на разумевању.

 

Општи критеријуми процене и рангирања:

 Свако питање носи одређен број поена према сложености. Рангирање се врши према оствареном укупном броју бодова приказаним у процентима. Тест енглеског језика носи 30% укупног броја бодова, а тест из логике и општег ИТ знања носи 70% од укупног броја бодова.  Најбоље су рангирани кандидати са највећим бројем поена на тестовима. У случају да два или више кандидата имају исти постигнути проценат , предност ће имати они кандидати који су постигли боље резултате на тесту логике и општег ИТ знања.