Друга фаза селекције код извођача обуке

SMART DOO, Нови Сад

Локација: Нови Сад

Извођач обуке: SMART DOO, Нови Сад

Адреса: Краља Александра 12, Нови Сад

Предзнања кандидата потребна за другу фазу селекције:

 • ИТ технологије:
  • Разуме основне концепте информационих технологија :
  • Укључи и искључи рачунар;
  • Препозна главне уређаје на рачунару као што су: миш, тастатура, кућиште, монитор, штампач;
  • Разуме појмове: хардвер, софтвер;
  • Ради ефикасно на радној површини рачунара (десктоп) користећи иконе и прозоре;
  • Прилагоди главна подешавања оперативног система;
  • Креира и одштампа документ;
  • Познаје основне концепте организације фајлова као и да ефикасно организује фајлове и фолдере;
  • Разуме основне концепте чувања података;
  • Користи програме за паковање и распакивање великих фајлова;
  • Разуме шта је Интернет;
  • Разуме појам електронске поште (емаил) и могућности његовог коришћења;
  • Разуме различите интернет активности: претрага информација и учење;
  • Разуме појам локалне мреже
 • Енглески језик:
  • Кандидат треба да поседује средњи ниво знања енглеског језика тј. „pre-intermediate level“ (A2 – нижи средњи ниво).  „Pre-intermediate level“ подразумева да oсоба има способност коришћења језика потребног у ограниченом низу једноставних, рутинских или познатих ситуација. На пример, може да разуме и пренесе једноставне поруке, може да одржава једноставне разговоре лицем-у-лице.  Може да затражи информације како би задовољио рутинске потребе – на пример кад су на послу да реше уобичајене проблеме преко телефона. Што се тиче познавања граматичких појмова, кандидат би требало да поседује знање основних глаголских времена и реченичних конструкција као и знање познатих ИТ појмова (copy, paste, find, insert….)

 

Начин тестирања:

 У циљу провере предзнања кандидата из области информационих технологија кандидати ће добити тест који ће да садржи 30 питања  на заокруживање и додавање одговора на питање. Питања ће бити из области управљања фајловима (датотекама) и рада са web претраживачима.

У циљу провере знања енглеског језика кандидати ће добити тест који ће бити на заокруживање и додавање одговора. Тест ће обухватати 30 питања са понуђеним одговорима и питањима на допуњавање. Питања ће обухватити основна глаголска времена и реченичне конструкције као и основну терминологију информатичких појмова.

Са сваким кандидатом ће се обавити кратак интервју како би се сазнали кључни мотиви кандидата, флексибилност у праћењу наставе у току радног дана, као и циљеви након завршене обуке.  Интервју служи кандидатима да добију све додатне информације о начину реализације обуке пре доношења коначне одлуке и неће утицати на коначну листу нити ће се бодовати.

 

Општи критеријуми процене и рангирања:

Свако питање на тесту ће носити по један бод. Кандидати ће бити бодовани и рангирани на основу бодова које освоје на предтесту изражено у процентима. Ранг листе ће се креирати од највећег до најмањег броја остварених бодова на тесту.

У случају да 2 или више кандидата имају једнак број бодова на тесту, од чега зависи ко ће стећи право на похађање обуке, предност ће имати онај кандидат који је освојио већи број бодова на предтесту Познавања рада на рачунару.

На основу појединачно прегледаних тестова из Познавања рада на рачунару и Енглеског језика остварени бодови изражени у процентима ће се сабирати и добити коначан резултат оцене тестова.

У случају да 2 или више кандидата имају једнак број бодова на тесту, од чега зависи ко ће стећи право на похађање обуке, предност ће имати онај кандидат који је освојио већи број бодова на предтесту Познавања рада на рачунару.