Друга фаза селекције код извођача обуке

АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ „АКАДЕМИЈА“ ДРАГАНА ГРБОВИЋ ПР

Локација: Чачак

Извођач обуке: Агенција за образовање „Академија“ Драгана Грбовић ПР

Адреса: Војводе Степе 44, Чачак

 

Предзнања кандидата потребна за другу фазу селекције:

Познавање рада на рачунару, креирање, измена и брисање фајлова, Windows operativni sistem ; познавање макар једног програма за обраду текста и макар једног претраживача.

Начин тестирања:

ИТ област: Писмено тестирање, тест са 30 питања са ситемом заокруживања једног од понуђених одговора. Тест обухвата питања из следећих области:

  1. Oblast Windows operativni sistem: poznavanje podešavanjа parametara Windows okruženja ; kreiranja i rad sa folderima i fajlovima, upotreba prečica na tastaturи,instalacija dodatnih softvera (instalacija antivirus programa, instalacija drajvera…./ poznavanje eksternih medijima (USB flash, eksterni hard disk…..)
  2. Oblast MS Word Kreiranje i izmena dokumenata u Wordu, Formatiranje teksta, tabela i slika, čuvanje fajlova u različitim formatima
  3. Oblast Internet Poznavanje vrste Internet protokola (HTTP, HTTPS, FTP…) Poznavanje rada Search Engine Rad sa mailovima Koriscenje Internet pretrazivaca

 

Енглески језик: тест са 50 питања који обухвата неколико целина. Вокабулар из области информационих технологија. Системи заокруживања једног од понуђених одговора и додавања речи у реченици.

 

Општи критеријуми процене и рангирања:

Тест из области информатике конципиран је тако да свако од питања носи минимум 1 бод а максимум 5 бодова, у зависности од тежине самог питања. Максималан број бодова је 70. Полазник мора да остварити минимум 60% (42 бода) на информатичком тесту.

Тест енглеског језика је конципиран тако да свако питање носи минимум 0,5 бодова а максимум 1 бод, у зависности од тежине самог питања. Полазници морају имати минимум 50% (15 бодова) на тесту енглеског језика.

Полазник може остварити максимално 100 бодова. Полазници на тесту из области информатике могу остварити максимално 70 бодова a на тесту из енглеског језика могу остварити максимално 30 бодова. Бодови из теста из области информатике се збрајају са бодовима оствареним на тесту енглеског језика, на основу чега се прави ранг листа полазника.Бодови у ранг листи ће бити приказани процентуално. Ако више полазника има исти број бодова, предност имају кандидати са освојеним већим бројем бодова на тесту из информатике.