Друга фаза селекције код извођача обуке

АГЕНЦИЈА „СВЕТИ САВА “ ЧАЧАК

Локација: Чачак

Извођач обуке: Агенција „СВЕТИ САВА “ Чачак

Адреса: Ломина 59, Чачак

 

Предзнања кандидата потребна за другу фазу селекције:

Познавање рада на рачунару, блискост са програмима за уређење текста и слика, да су редовни корисници интернет сервиса: Да знају да преузму фалј из мејла, напишу пословно писмо, уметну слику и текст и одсеку нежељени део слике,… Познавање рада у Windows-u.  Основе познавања енглеског језика.

Начин тестирања:

Област информационе технологије

 1. Област Windows оперативни систем :
  • познавање структуре и подешавање параметара Windows окружења;
  • креирање и рад са фолдерима и фајловима;
  • инсталација додатних софтвера (инсталација антивирус програма, инсталација драјвера….);
  • рад са екстерним медијима (УСБ flash, екстерни хард диск…..)
 2. Област MS Word:
  • Креирање и измена докумената у Word-у;
  • Форматирање текста, табела и слика;
  • Креирања заглавља и подножја ;
  • Креирање меморандума;
  • Додавање и обликовање објеката ;
  • Штампа ;
  • Чување фајлова у различитим форматима
 3. Област MS Excel:
  • Креирање и измена докумената у Excel-у;
  • Рад са основним математичким и текстуалним функцијама;
  • Креирање новог листа;
  • Форматирање табела;
  • Израда дијаграма;
  • Штампа;
  • Чување фајлова у различитим форматима
 4. Област MS PowerPoint :
  • Креирање и измена докумената у  PowerPoint-у ;
  • Креирање персоналног изгледа презентације;
  • Убацивање слика;
  • Додавање анимације објектима
 5. Област Интернета:
  • Познавање врсте  Интернет протокола (HTTP, HTTPS, FTP…);
  • Познавање рада Search Engine  ;
  • Рад са мејловима;
  • Коришћење Интернет претраживача

Енглески језик Тестирање вокабулара – информатички појмови, тестирање основа граматике

 

Општи критеријуми процене и рангирања:

Тест из области информатике конципиран је тако да свако од питања носи минимум 1 бод а максимум 5 бодова, у зависности од тежине самог питања. Максималан број бодова је 70. Полазник мора да остварити минимум 60% (42 бода) на информатичком тесту.

Тест енглеског језика је конципиран тако да свако питање носи минимум 0,5 бодова а максимум 1 бод, у зависности од тежине самог питања. Полазници морају имати минимум 50% (15 бодова) на тесту енглеског језика.

Полазник може остварити максимално 100 бодова. Полазници на тесту из области информатике могу остварити максимално 70 бодова a на тесту из енглеског језика могу остварити максимално 30 бодова. Бодови из теста из области информатике се збрајају са бодовима оствареним на тесту енглеског језика, на основу чега се прави ранг листа полазника. Ако више полазника има исти број бодова, предност имају кандидати са освојеним већим бројем бодова на тесту из информатике. Бодови ће бити приказани процентуално.