Друга фаза селекције код извођача обуке

LINK Group DOO

Локација: Београд, Обука за Јава програмирање

Извођач обуке: LINK Group DOO

Адреса: Цара Душана 34, Београд – Земун

Предзнања кандидата потребна за другу фазу селекције:

  • основни ниво знања рада на рачунару, основно знање енглеског језика

 

Начин тестирања:

 Тестирање ће се обавити путем онлине платформи за тестирање у просторијама извођача обуке. Сваки кандидат ће добити корисничко име и лозинку помоћу које ће се логовати на платформу.

Енглески језик: тест са 105 питања различитих нивоа и тежине за 60 минута, на основу којих се одређује ниво знања језика. Након завршетка тестирања кандидат ће моћи да види своје резултате изражене у процентима.

ИТ тест: рачунарска писменост, логичко размишљање, познавање основних информационих технологија. Резултати су одмах доступни кандидату.

Услов за интервју је минимум 50% освојених  бодова на ИТ тесту и минимум 20% освојених бодова на тесту енглеског језика. Освојени бодови биће приказани у процентима заокруженим на две децимале.

Интервју: са стручњаком за људске ресурсе и ИТ стручњаком. Процена општег познавања информационих технологија и мотивација и интересовања кандидата за Јава програмирање и запослење у овој области.

 

Напомена:  Током тестирања није дозвољено преписивање, договарања и употреба било којих електронских уређаја. Кандидати који буду користили недозвољена средства или преписивали или се договарали, биће дисквалификовани из даљег процеса селекције.

Жалбе на процес тестирања или вредновања тачних одговора је могуће поднети путем мејла prekvalifikacije@link.co.rs  најкасније до уторка 11.09.2018. до 23.59 часова.

 

Општи критеријуми процене и рангирања:

Тест –енглески језик+ тест ИТ област + интервју. Резултати са тестирања се приказују у процентима и проценти се користе као бодови у рангирању.