Опис програма

Програм обуке осмишљен је са циљем да брзо допринесе понуди талената на тржишту рада. Програм за незапослена лица спроводи Национална служба за запошљавање, док за запослена лица обуке спроводи Канцеларија за инфомационе технологије и електронску Управу у сарадњи са програмом Уједињених нација за развој (UNDP).

Потенцијални кандидати ће полагати тест ИТ способности и потенцијала за рад у ИТ-у, на основу ког ће бити рангирани. Циљ програма је да обучи људе који одговарају потребама индустрије, које ће бити утврђене на основу анкетирања компанија.

Програм је врло исплатив, јер ће новозапослени програмер кроз порезе вратити износ уложен у обуке за око 6 месеци. Просечна почетна плата запослених из прве пилот фазе је око 45.000 динара. Са више од 30% запослених на позицијама програмера из прве пилот фазе преквалификација, инвестиција се враћа држави кроз порезе и доприносе за мање од годину дана, док је целокупан ефекат на економију Србије много већи.

Претходни пилот програм је урађен у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП). Пројекат се састоји од две фазе – у првој пилот фази је учествовало 100 полазника и 4 организатора обука. У другој фази учествује још 700 полазника, чије се обуке завршавају током лета 2018. године.