Математички факултет Београд

Назив школеМатематички факултет, Универзитет у Београду
МестоБеоград
Програмски језикВеб програмирање: HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL
Број полазника60
Величина појединачне групе (број полазника)20
Трајање укупног програма (у недељама)око 16 недеља
Трајање обука (број наставних часова)по 250 наставних часова за сваку групу
Трајање програма стручних праксиоко 12 недеља
Број места за стручну праксу60
Фирме у којима ће се спроводити стручна пракса и број места у свакојTechnodis
Распоред часова (дани и сати; навести евентуалне периоде пауза у раду)Настава ће се изводити викендом од јутарњих до поподневних термина са паузама. Свака група ће имати по 16 наставних часова током викенда, по 8 часова суботом и недељом. Дужина трајања часа је 45 минута. Паузе трају 15 минута. У изузетним случајевима, део наставе ће, уместо викендом, бити одржан радним данима од 18h, у договору са полазницима.
Очекивања од полазника ван наставе (оквиран број сати недељно за домаће задатке, самосталан рад, итд)Очекиван број сати рада ван наставе (домаћи задаци и пројекти) је оквирно исти као и време проведено на часовима наставе и износи око 16 наставних часова.
Kритеријуми за издавање сертификата о успешно завршеном програмуНа крају курса предвиђено је да полазници раде завршни самостални пројекат који ће обједињавати све обрађене теме. Полазници ће осмислити базу података у складу са задатим смерницама, имплементирати одговарајући REST API у PHP-у и осмислити дизајн и функционалност клијентског дела апликације. Овај пројекат ће се користити за сертификацију.
Очекивани исходи/резултати програмаЦиљ програма је да сваки полазник стекне неопходне вештине и ниво знања које ће му омогућити да конкурише за праксу или посао из ове области. Након обуке, сваки полазник ће савладати основе HTML-а, CSS-а, ЈаvaScript-а, PHP-а и рада са МySQL базама података.
Kратак опис програма и методологије (1-2 пасуса, укључујући опис обуке, опис стручних пракси, програме додатних вештина и евентуалне додатне елементе)Обука је конципирана тако да омогућава стицање знања потребних за практичан рад из веб програмирања у ИТ сектору, који је веома тражен на тржишту. Циљ је пружити сваком полазнику потребне вештине и ниво знања знања која му омогућавају да обавља посао у овој области. Након обуке, сваки полазник ће савладати основе HTML-а, CSS-а, ЈаvaScript-а, PHP-а и рада са МySQL базама података. Настава ће се за сваку групу одвијати у два дана недељно (викендом), при чему ће сваког од та два наставна дана бити држано по осам школских часова са паузама. Обука ће се изводити у учионицама Математичког факултета, за сваког полазника ће бити обезбеђен рачунар са подешеним окружењем за рад. Полазницима ће бити доступни сви релевантни материјали који се обрађују на часовима обуке и материјали неопходни за самостални рад. Радне сесије су осмишљене као комбинација предавања и практичних вежби које ће омогућити полазницима ефикасно усвајање звања и вештина потребних на тржишту.
Линк за детаљнији опис програма (курикулум, материјали, методологија)МатФ ИТ обука
Опис процеса селекције (писани тест, разговор, друго)Писани тест и разговор.
Опис селекције: тест (број питања, трајање, начин оцењивања, линк ка примерима питања)Сваки од кандидата полагаће тест који ће садржати питања која се односе на познавање основних рачунарских појмова и логичког размишљања. Тест ће садржати око 30 питања, по 15 за сваку од области.
Опис селекције: разговорСа кандидатима који уђу у ужи избор биће организовни интервјуи пред трочланом комисијом у трајању од 10 до 15 минута.
Опис селекције: (уписати)Kоначна група ће се формирати на основу сумарног утиска и пласмана кандидата. Првих 60 кандидата са листе ће постати полазници обуке.