Пословни инкубатор Ваљево

Назив школеУдружење за истраживање и развој "Пословни инкубатор" Ваљево
МестоВаљево
Програмски језикРазвој веб апликација и примена интернета ствари (HTML5, CSS3, JavaScript, SQL, C/C++, објектно-оријентисани PHP, Laravel)
Број полазника20 полазника
Величина појединачне групе (број полазника)20 полазника
Трајање укупног програма (у недељама)24 (обука) + 8 (праксе)
Трајање обука (број наставних часова)290 часова
Трајање програма стручних пракси120 сати у току 8 недеља
Број места за стручну праксу20 места
Фирме у којима ће се спроводити стручна пракса и број места у свакојВега д.о.о. (4), Топ-Тим д.о.о. (4), Занус д.о.о. (3), УТД "Нарцис Дивчибаре" (4), Томас-комерц д.о.о. (2), Факултет здравствених, правних и пословних студија Ваљево (3)
Распоред часова (дани и сати; навести евентуалне периоде пауза у раду)Три/четири пута недељно од 18 часова - 2 блока од 1,5 сата са паузом од 30 минута. Настава суботом у складу са потребама групе.
Тачан распоред ће бити дефинисан након договора са полазницима. 12-16 часова недељно у просеку.
Очекивања од полазника ван наставе (оквиран број сати недељно за домаће задатке, самосталан рад, итд)На сваки одржан наставни час, полазник треба да уложи још толико времена за самосталан рад кроз домаће задатке и практичне пројекте.
Kритеријуми за издавање сертификата о успешно завршеном програмуKако би се сматрало да је полазник успешно завршио обуку, потребно је да:
- је проценат присуства часовима већи од 90 одсто;
- је обављена предвиђена пракса;
- да постоји конкретан резултат одрађене праксе (решен проблем у предузећу, направљен софтвер итд.).
Очекивани исходи/резултати програмаОчекивани исход је стварање савременог ИТ стручњака који ће поседовати следеће конкретна знања и способности:
- Развој дизајна веб апликације коришћењем CSS3 технологија, као и коришћем савременим библиотека попут Боостстрап-а у циљу стварања респонзивне апликације.
- Пројектовање и прављење савремене релационе базе података, као и писање сложених СQЛ наредби за рад са подацима у тој бази података.
- Развој веб апликација заснованих на ПХП језику, али и на Ларавел радној платформи.
- Рад са веб сервисима заснованим на РЕСТ технологијама, уз адекватно знање употребе ЈСОН описног језика, као и конфигурисања веб сервера у циљу оптималног рада веб сервиса.
- Развој паметних уређаја заснованих на интернету ствари коришћењем Ардуино и РаспберрyПИ микроконтролера, познавање рада са сензорима, електро-моторима, улазним и илазним компонентама.
- Разумевање повезивања свих претходних система у један сложен дистрибуирани систем заснован на комуникацији помоћу савремених веб сервиса.
- Успешно коришћење вештина усмене и писане комуникације у пословном окружењу, невербалне комуникације, правила пословног бонтона, разумавање значаја интеркултуралне пословне комуникације, примењивање разноврсних видова и метода ефикасне пословне комуникације у свом пословном и радном окружењу.
Kратак опис програма и методологије (1-2 пасуса, укључујући опис обуке, опис стручних пракси, програме додатних вештина и евентуалне додатне елементе)Обука "Развој PHP веб апликација и примена интернета ствари" је оријентисана на изучавање технологија самосталног развоја веб апликација уз коришћење савремених алата и технологија. Први део курса од 250 часова чине технологије веб дизајна и развоја клијентског дела апликација – HTML5, CSS3 и Bootstrap. Потом, полазници ће учити основе програмирања коришћењем језика C/C++ - овај језик је одабран не само због своје важности и употребљивости, већ и због тога што се користи за рад на програмабилним микроконтролерима типа Ардуино. Ардуино платформа је стекла популарност јер омогућава полазницима да не само испробају наредбе програмских језика на рачунару, већ и да направе физички уређај који има одређене сензоре, серво моторе, тастатуру, екран итд – на овај начин полазници могу правити уређаје за технологије интернета ствари које постају све актуелније.
Након научених основа програмирања, прелази се на рад са динамичким слојем развоја веб апликација у језику ЈаvaScript, као и на разумевање рада база података и језика SQL, а затим се прелази на серверско програмирање помоћу програмског објектно оријентисаног језика PHP, као и на коришћење развојне платформе Laravel која је тренутно једна од најтраженијих за програмски језик PHP. У току рада са серверским програмирањем помоћу ПХП/Ларавел платформи, полазници ће развијати и разне примере дистрибуираних система који укључују повезивање разних врста уређаја коришћењем веб сервиса – коришћењем REST технологија, направиће мрежу рачунара, телефона и Ардуино уређаја које су сами развили, а који међусобно комуницирају и размењују податке добијене као улаз са тастатуре или сензора.

Додатних 40 часова обуке предвиђено је за област стицања меких вештина које су корисне у свакодневном раду:
- Пословна комуникација и развој пословних вештина;
- Представљање себе и бизниса на интернету;
- Kреирање новог дигиталног производа помоћу Lego Serious Play методологије.
Линк за детаљнији опис програма (курикулум, материјали, методологија)https://www.dropbox.com/s/1dp4kkd34z1semp/Detaljniji%20opis%20programa%2C%20Poslovni%20inkubator%20Valjevo.pdf?dl=0
Опис процеса селекције (писани тест, разговор, друго)Процес селекције ће спроводити трочлана комисија коју ће чинити:
- један члан чија је ужа стручна област психологија,
- један члан чија је ужа област ИТ,
- један члан чија је ужа стручна област рад са људским ресурсима.

Процес селекције ће се спроводити на начин да се свим учесницима пружи равноправан третман независно од предзнања, пола, годишта итд., а биће подељен у две целине:
- теста (80% бодова),
- интервју који ће бити спроведен са сваким кандидатом (20% бодова).
Опис селекције: тест (број питања, трајање, начин оцењивања, линк ка примерима питања)Тест обухвата психолошку процену кандидата, проверу знања енглеског језика и проверу информатичких предзнања. Израда теста ће носити највећи број бодова јер представља егзактан начин провере. Сврха теста је да се утврде предзнања која кандидат поседује, као и да ли ће се уклопити у групу полазника. Тест има 30 питања и радиће се 30 минута. Састоји се од отворених и затворених питања која укупно носе до 80 бодова. Питања везана за информационе технологије нису везана за конкретне технологије, већ је њихов циљ стварање слике о информатичком разумевању кандидата и тога колико га занима ИТ област. Питања везана за психолошку процену служе за стварање профила кандидата, разумевање његових интересовања и утврђивања да ли је погодан да буде изабран за полазника и да ли ће бити у могућности да заврши Обуку до краја.
Опис селекције: разговорИнтервју ће бити прилика за сваког кандидата да покаже додатне способности и знања које можда није имао прилике да покаже на самом тесту и да за то добије додатне бодове. Максималан број бодова које кандидат може да добије у разговору са Kомисијом је 20.
Опис селекције: (уписати)Након формирања листе са бодовима, биће објављена ранг листа. Првих 20 кандидата са листе ће постати полазници обуке.