Obuka za JAVA programiranje

Lokacija: Beograd

Izvođač obuke: LINK Group DOO

Adresa: Cara Dušana 34, Beograd – Zemun

Broj polaznika: 75

Fond časova: 400

Dinamika izvođenja obuke: 4 – 8 časova dnevno; 5 – 6 dana u nedelјi; 52 dana – 3 meseca

Oblasti učenja:

 • Osnovi Java programiranja
 • MySQL programiranje i administracija
 • Napredno Java programiranje
 • Java GUI programiranje
 • Uvod u HTML & CSS
 • Object/relational mapping/Hibernate
 • Java Web programiranje
 • Osnove JavaScript programiranja
 • Java Web servisi i XML
 • Softversko inženjerstvo
 • Spring Framework
 • Završne konsultacije i mentorski rad
 • Odbrana radova
 • Obuka mekih veština (prezentacione veštine – pravlјenje prezentacija; veštine samostalnog izlaganja, prezentovanje ideje, apliciranje za posao –intervju; timski rad; veštine komunikacije)

Spisak poslodavaca koji će realizovati praksu:

 1. Acumenics doo – 15 polaznika
 2. Golden Mine doo – 10 polaznika
 3. Tnation doo – 15 polaznika
 4. Web Bay agencija za razvoj softvera i promociju na internetu – 10 polaznika
 5. NETCAST doo – 10 polaznika
 6. ENON Solutions – 20 polaznika