NSZ – Prva faza selekcije<

OBAVEŠTENЈE

I FAZA SELEKCIJE
Obaveštavamo sve kandidate da je prva faza selekcije (psihološka procena kandidata i testiranje znanja engleskog jezika) završena. U skladu sa ostvarenim rezultatima formirane su prve rang liste.

  • Rang liste su formirane po vrsti obuke i lokaciji izvođenja obuke (19 rang lista).
  • Kandidati koji su ostvarili 50 i više poena u ukupnom skoru u procesu testiranja će biti upućeni u drugu fazu selekcije.
  • Kandidati koji nisu pokazali minimalni nivo znanja enegleskog jezika na nivou A2, bez obzira na postignute rezultate u drugom delu testiranja, nisu rangirali za drugu fazu selekcije.

U slučaju da nakon završetka druge faze selekcije nema dovolјno kandidata za uklјučivanje u obuku, Nacionalna služba za zapošlјavanje zadržava pravo da naknadno pozove i uklјuči u drugu fazu određen broj kandidata „ispod crte“ po redosledu na tabeli, a na osnovu postignutih ukupnih rezultata.

Kandidati mesto na rang listi pronalaze po ID broju prijave. Uvid u rang liste možete ostvariti na ovom mestu.

 

Zainteresovani kandidati koji žele da izvrše uvid u svoje rezultate testiranja, to mogu učiniti na linku – https://rs.totalassessment.net/testing/report.php, tako što će uneti broj svog mobilnog telefona i PIN, na isti način kao što su pristupali testiranju.

 

II FAZA SELEKCIJE

Druga faza selekcije podrazumeva testiranje predznanja rada na računarima i engleskog jezika od strane izabranih izvođača obuka.
Planirani početak druge faze selekcije je u prvoj polovini septembra 2018. godine, a informacije će biti blagovremeno objavlјene na sajtu www.itobuke.rs .
Kandidati će biti kontaktirani od strane izvođača obuke putem telefona ili mejla.

Takođe, u istom periodu će biti objavlјene informacije o konkretnim obukama (izvođači, lokacija, plan i program obuke…) na sajtu www.itobuke.rs .