O B A V E Š T E Nј E

o završenoj selekciji kandidata

za uklјučivanje na specijalističke informatičke obuke

 

Obaveštavamo sve kandidate da je druga faza selekcije završena i u skladu sa ostvarenim rezultatima u prvoj i drugoj fazi, formirane su konačne rang liste, po vrsti obuke i lokaciji izvođenja obuke (19 rang lista).

U slučaju da se na potpisivanje ugovora izabrani kandidati ne jave, biće pozivani kandidati „ispod crte“ po redosledu na tabeli a na osnovu postignutih ukupnih rezultata.

Kandidati mesto na rang listi pronalaze po ID broju prijave.

U nastavku obaveštenja nalazi se tabelarni prikaz svih obuka i lokacija sa informacijama gde i kada će se potpisati ugovori sa izabranim polaznicima. Prilikom potpisivanja ugovora potrebno je imati ličnu kartu.

Nacionalna služba za zapošlјavanje se zahvalјuje svim prijavlјenim kandidatima koji su učestvovali u procesu selekcije.

OBAVEŠTENјE

IZABRANIM POLAZNICIMA OBUKA

O MESTU I VREMENU ZA POTPISIVANјE UGOVORA

Red. br. Lokacija izvođenja obuke Naziv obuke Lokacija, datum i termin za potpisivanje ugovora Rang lista

1

Beograd Obuka za Java programiranje za 75 lica

Filijala Beograd

Gundulićev venac 23-25, Velika sala , IV sprat

dana 27.09.2018. u 10.00 časova

 

Konačna rang lista

Prikaži

2

Beograd

Obuka za Web aplikacije (Osnovi programiranja, Objektno-orijentisano programiranje, Baze podataka, Web Front-end development) za 75 lica

Filijala Beograd

Gundulićev venac 23-25, Velika sala , IV sprat

dana 25.09.2018. u 12.30 časova

Konačna rang lista

Prikaži

3

Beograd Obuka za Front-End Web programiranje (JavaScript, HTML, CSS, jQuery, AJAX, SEO…) za 75 lica

Filijala Beograd

Gundulićev venac 23-25, Velika sala , IV sprat

dana 27.09.2018. u 12.00 h

Konačna rang lista

Prikaži

4 Beograd Obuka za JavaScript (Osnovi programiranja, tehnologije povezane sa JavaScript) za 50 lica

Filijala Beograd

Gundulićev venac 23-25, Velika sala , IV sprat

dana 25.09.2018. u 14.00 časova

Konačna rang lista

Prikaži

5

Beograd Obuka za PHP programiranje za 75 lica

Filijala Beograd

Gundulićev venac 23-25, Velika sala , IV sprat

dana 24.09.2018. u 14.00 časova

Konačna rang lista

Prikaži

6

Beograd

Obuka za .Net programiranje za 50 lica

Filijala Beograd

Gundulićev venac 23-25, Velika sala , IV sprat

dana 24.09.2018. u 12.30 časova

Konačna rang lista

Prikaži

7

Novi Sad Obuka za Java programiranje za 50 lica

Filijale Novi Sad , Alberta Tome 2,

velika sala na trećem spratu,

dana 26.09.2018.godine u 9:00 sati

Konačna rang lista

Prikaži

8

Novi Sad

Obuka za Front-End Web programiranje (JavaScript, HTML, CSS, jQuery, AJAX, SEO…) za 25 lica

Filijale Novi Sad , Alberta Tome 2,

velika sala na trećem spratu,

dana 26.09.2018.godine u 10:00 časova

Konačna rang lista

Prikaži

9 Novi Sad Obuka za .Net programiranje za 25 lica

Filijale Novi Sad , Alberta Tome 2,

velika sala na trećem spratu,

dana 26.09.2018.godine u 11:00 časova

Konačna rang lista

Prikaži

10 Niš Obuka za Java programiranje za 50 lica

U prostorijama

Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju,

Pariske komune bb, Niš

dana 26.09.2018. godine u 13.00 časova

Konačna rang lista

Prikaži

11 Niš Obuka za .Net programiranje za 25 lica

U prostorijama

Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju,

Pariske komune bb, Niš

dana 26.09.2018. godine u 13.00 časova

Konačna rang lista

Prikaži

12 Subotica Obuka za Front-End Web programiranje (JavaScript, HTML, CSS, jQuery, AJAX, SEO…) za 25 lica

Filijala Subotica

Trg slobode 3/3, sala broj 65

Dana 27.09.2018. godine u 11.00 časova

Konačna rang lista

Prikaži

13 Zrenjanin

Obuka za Front-End Web programiranje (JavaScript, HTML, CSS, jQuery, AJAX, SEO…) za 25 lica

Filijala Zrenjanin

Sarajlijina 4 u sali

dana 25.09.2018. u 11.00 časova

Konačna rang lista

Prikaži

14 Čačak Obuka za Java programiranje za 25 lica

Filijala Čačak,

Župana Stracimira br. 35,

kancelarija br. 4

dana 25.09.2018. u 12.15 časova

Konačna rang lista

Prikaži

15 Čačak Obuka za Front-End Web programiranje (JavaScript, HTML, CSS, jQuery, AJAX, SEO…) za 25 lica

Filijala Čačak,

Župana Stracimira br. 35,

kancelarija br. 4

dana 25.09.2018. u 13.15 časova

Konačna rang lista

Prikaži

16 Valјevo Obuka za Java programiranje za 25 lica

Filijala Valјevo,

Vladike Nikolaja 1

dana 27.09.2018. godine u 13.00 časova

Konačna rang lista

Prikaži

17 Kragujevac Obuka za Java programiranje za 25 lica

Filijala Kragujevac,

Svetozara Markovića 37

sala 33 na trećem spratu

dana 26.09.2018. godine u 09.00 časova

Konačna rang lista

Prikaži

18 Novi Pazar Obuka za Java programiranje za 25 lica

Filijala Novi Pazar

Šabana Koče 18, prostorija broj 12

Dana 25.09.2018. godine u 12.00 časova

Konačna rang lista

Prikaži

19 Užice Obuka za Java programiranje za 25 lica

Filijala Užice

Železnička 22, prvi sprat, sala broj 22

dana 27.09.2018. godine u 11.00 časova (od red. broja 1. zaklјučno sa 10)

dana 27.09.2018. godine u 12.00 časova, (od rednog broja 11, zaklјučno sa 25)

Konačna rang lista

Prikaži