OBAVEŠTENjE

Obaveštavamo sve kandidate, koji su ispunili osnovne uslove za uključivanje u specijalističke informatičke obuke, da će u periodu do 03.08.2018. godine dobiti obaveštenje na mejl, koji je naveden u prijavi, o prvoj fazi selekcije. Takođe, na broj telefona naveden u prijavi kandidati će dobiti SMS sa kodom za prijavu na platformu za testiranje, čiji link će se nalaziti u mejlu.

Testiranje će se obaviti u periodu od 06. do 19.08.2018. godine isključivo on-line, logovanjem na link koji ćete dobiti u mejlu.

Prva faza testiranja obuhvata psihološku procenu kandidata (testiranje sposobnosti, interesovanja, sklonosti, stavova i radnih stilova) i testiranje znanja engleskog jezika.

Molimo sve kandidate da postupaju u skladu sa dobijenim informacijama.

Po završetku testiranja, Nacionalna služba za zapošljavanje će u periodu od 20. do 27.08.2018. godine objaviti prvu rang listu sa rezultatima prve faze testiranja na sajtu www.itobuke.rs , kao i informacije o daljim koracima u selekciji kandidata.

Podaci o rezultatima testiranja na rang listi će biti dostupni po ID broju Vaše prijave.