Prijave za prekvalifikacije za zaposlena lica

Prijavljivanje počinje 07.11.2018.

Uslovi konkursa za zaposlene

Uslovi obrade podataka o ličnosti

Završeno je prijavljivanje kandidata

Kontakt:

011 735 84 09

kontakt@itobuke.rs