Dobrodošli na sajt posvećen prekvalifikacijama za IT

IT sektor je jedan od najvećih neto izvoznika u Srbiji i rastao je stopom od preko 20% svake godine, sa jakim potencijalom za budući rast. Taj sektor trenutno zapošlјava oko 20.000 radnika. Prosečna plata po radniku u IT sektoru je skoro trostruko viša nego u drugim privrednim granama . Svaki radnik u IT sektoru doprinosi izvozu Srbije oko 40 hilјada evra godišnje.
Više o tome

Opis programa


Program obuke osmišlјen je sa cilјem da brzo doprinese ponudi talenata na tržištu rada. Program sprovodi Nacionalna služba za zapošlјavanje pod pokrovitelјstvom Vlade Republike Srbije. Više o tome


Placeholder

Način prijave

Prijavite se putem ovog linka. Prijave su otvorene od 9. do 25. jula 2018. godine

Pravo učešća imaju građani Srbije sa najmanje završenom srednjom školom (najmanje IV SSS) koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Detalјnije informacije možete preuzeti ovde.

Testovi

Cilј testa za učešće u programu prekvalifikacija je da se na objektivan način izaberu učesnici obuke.

Predmet testiranja u prvoj fazi će biti logičko zaklјučivanje i osnove engleskog jezika. Potrebno je odabrati učesnike u programu koji su talentovani za rad u IT-u, ali koji trenutno ne poseduju znanje iz programiranja ili rada u naprednim softverima.

Контакт

Prijavite se putem ovog linka.

Za sve dodatne informacije i pitanja možete koristiti mejl: itobuke@nsz.gov.rs

Najčešće postavlјana pitanja


Pravo učešća imaju građani Srbije sa najmanje završenom srednjom školom (najmanje IV SSS) koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošlјavanje. Detalјnije informacije možete preuzeti ovde.
Kursevi će biti formulisani tako da nije potrebno predznanje iz programiranja.
Nacionalna služba za zapošlјavanje finansira kurseve i oni su besplatni za polaznike.
Obuka počinje nakon što se završi selekcija kandidata i škola. Očekujemo da završetak tih procesa, u zavisnosti od tenderske procedure, bude početkom septembra 2018. godine. Molimo vas da pratite sajt koji se redovno ažurira kako biste dobili najnovije informacije.
Ne. Obuka će se održavati u prostorijama škole čiji je kurs kandidat izabrao.
Očekujemo da kursevi budu intezivni, od izvođača obuka zavisi raspored predavanja, koji će biti poznat kada budu izabrani izvođači obuka.
Obuka će trajati od 3 do 6 meseci. Obuke će se sastojati od 250 do 400 časova nastave i 20 dana prakse.
Kandidati će moći pri prijavi da biraju samo jedan kurs na jednoj od predviđenih lokacija. Detalјnije informacije možete preuzeti ovde.
Testiranje će biti početkom avgusta. Svim kandidatima će biti prosleđene informacije i instrukcije vezane za testiranje. Jedan deo testa će biti sastavlјen od logičkih pitanja, za čije rešavanje nije potrebno predznanje iz programiranja, dok drugi deo testa proverava razumevanje osnovno znanje engleskog jezika. Na osnovu rezultata testa, kandidati se rangiraju i tri puta veći broj kandidata od broja mesta po partiji prvorangiranih kandidata ulazi u drugi krug selekcije.
Pravo za učešće na kursevima imaju samo nezaposlena lica.
Ne, cilј kurseva je da se prekvalifikuju zainterensovani nezaposleni građani koji do sada nisu imali prilike za formalnu obuku i radno iskustvo u ITu.