Obuka za JavaScript

Lokacija: Beograd

Izvođač obuke: CODE ACADEMY DOO, Informatika AD, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ i „Seminari SEE“ doo

Adresa: Savski nasip 7, Beograd – Novi Beograd

Broj polaznika: 50

Fond časova: 400

Dinamika izvođenja obuke: 4 časa dnevno; 4 dana u nedelјi; 96 dana – 6 meseci

Oblasti učenja:

 • Osnove programiranja i Web programiranja
 • Instalacija i prilagođavanje okruženja za rad i razvoj softvera
 • Kreiranje i održavanje statičkih i dinamičkih sajtova pomoću HTML-a i CSS-a
 • Koncept i korišćenje prilagodlјivog (Responsive) Web dizajna
 • Koncepti objektno orijentisanog programiranja
 • Rad sa JavaScript bibliotekama i okvirima
 • Napredno JavaScript programiranje
 • TypeScript
 • JQuery
 • AJAX/ JSON
 • Rad sa REST API
 • React JS
 • Node JS
 • Angular JS
 • Analiza koda i njegovo testiranje
 • Agile metodologija i SCRUM za programere
 • Meke veštine ( prezentacijske veštine, asertivna komunikacija, timski rad)

Spisak poslodavaca koji će realizovati praksu:

 1. IMP AUTOMATIKA DOO – 20 polaznika
 2. COMETRADE DISTRIBUTION DOO – 20 polaznika