Obuka za .NET programiranje

 

Lokacija: Beograd

Izvođač obuke: CODE ACADEMY DOO, Informatika AD, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ i „Seminari SEE“ doo

Adresa: Savski nasip 7, Beograd – Novi Beograd

Broj polaznika: 50

Fond časova: 400

Dinamika izvođenja obuke: 4 časa dnevno; 4 dana u nedelјi; 96 dana – 6 meseci

Oblasti učenja:

 • Osnove programiranja i Web programiranja
 • Instalacija i prilagođavanje okruženja za rad i razvoj softvera (Visual Studio)
 • Objektno orijentisano programiranje
 • Dizajniranje i razvoj aplikacija korišćenjem .NET frameworka
 • Napredno programiranje u C++ programskom jeziku
 • Dizajniranje i implementacija WEB API-a
 • Uvod u HTML
 • Uvod u CSS
 • Uvod u JavaScript
 • Rad sa ASP.NET MVC
 • Razvoj WCF servisa
 • Rad sa Entity Framework-om
 • Administracija i rad sa SQL Server-om
 • Agile metodologija i SCRUM za programere
 • Meke veštine ( prezentacijske veštine, asertivna komunikacija, timski rad)

Spisak poslodavaca koji će realizovati praksu:

 1. IMP – RAČUNARSKI SISTEMI DOO – 20 polaznika
 2. INSTITUT MIHAJLO PUPIN – 20 polaznika