Obuka za JAVA programiranje

 

Lokacija: Novi Sad

Izvođač obuke: Informatika AD, , Institut za nuklearne nauke „Vinča“ , „Seminari SEE“ doo i CODE ACADEMY DOO

Adresa: Poslovni centar Informatika AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 133, Edukativni centar, Industrijska 3

Broj polaznika: 50

Fond časova: 400

Dinamika izvođenja obuke: 4 časa dnevno; 4 dana u nedelјi; 100 dana – 6 meseci

Oblasti učenja:

 • Osnove programiranja i Web programiranja
 • Instalacija i prilagođavanje okruženja za rad i razvoj softvera (NetBeans, Eclipse, Java SE RE, Notpad ++)
 • Koncepti objektno orijentisanog programiranja
 • Osnove Java programiranja
 • Rad sa relacionim bazama podataka i MySQL bazom
 • Administracija i rad sa web serverom (Apache)
 • Front-End Web tehnologije
 • HTML, CSS, Programiranje u JavaScriptu
 • Java FX i Java SWING (GUI)
 • Design Patterns
 • Desktop MVC
 • Softwere Design
 • Java EE Servlets
 • Java Server Pages (JSP)
 • JSP Standard Tag Library (JSTL)
 • Spring Framework
 • Spring MVC
 • Spring Data Access and Hibernate
 • Korišćenje sistema za kontrolu verzija softvera (Git)
 • Agile metodologija i SCRUM za programiranje
 • Meke veštine ( prezentacijske veštine, asertivna komunikacija, timski rad)

Spisak poslodavaca koji će realizovati praksu:

 1. BCOOL IT – 20 polaznika
 2. M&I Systems – 5 polaznika
 3. AssertQA – 2 polaznika