Obuka za .NET programiranje

Lokacija: Novi Sad

Izvođač obuke: Informatika AD, , Institut za nuklearne nauke „Vinča“ , „Seminari SEE“ doo i CODE ACADEMY DOO

Adresa: Poslovni centar Informatika AD Novi Sad, Bulevar oslobođenja 133, Edukativni centar, Industrijska 3

Broj polaznika: 25

Fond časova: 400

Dinamika izvođenja obuke: 4 časa dnevno; 4 dana u nedelјi; 100 dana – 6 meseci

Oblasti učenja:

 • Osnove programiranja i Web programiranja
 • Instalacija i prilagođavanje okruženja za rad i razvoj softvera (Visual Studio)
 • Programiranje u C++ i .NET
 • HTML, CSS3, JavaScript
 • Koncepti objektno orijentisanog programiranja
 • Diznajniranje i razvoj aplikacija korišćenje .NET framework-a
 • Rad na dijazniranju i implementaciji Web API-a
 • Rad sa ASP.NET MVC
 • Razvoj WCF servera
 • Entitety Framework
 • MS SQL Server
 • Korišćenje sistema za kontrolu verzija softvera (Git)
 • Poznavanje osnova testiranja softvera i ispravlјanja grešaka
 • Agile metodologija i SCRUM za programiranje
 • Meke veštine ( prezentacijske veštine, asertivna komunikacija, timski rad)

Spisak poslodavaca koji će realizovati praksu:

 1. NET COMPUTER ENGINEERING DOO – 20 polaznika
 2. AssertQA – 2 polaznika