Obuka za Front-END Web programiranje

Lokacija: Subotica

Izvođač obuke: INFORMATIKA AD, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ „Seminari SEE“ doo i CODE academy DOO,

Adresa: Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica, Marka Oraškovića 16, Subotica

Broj polaznika: 25

Fond časova: 400

Dinamika izvođenja obuke: 4 časa dnevno; 4 dana u nedelјi; 100 dana – 6 meseci

Oblasti učenja:

 • Osnove programiranja i Web programiranja
 • Instalacija i prilagođavanje okruženja za rad i razvoj softvera (Visual Studio CODE i Notepad++)
 • Kreiranje i održavanje statičkih i dinamičkih sajtova pomoću HTML-a i CSS-a
 • SAAS & Bootsrap
 • JavaScript osnove
 • Napredno JavaScript programiranje
 • Arhitektura JavaScript aplikacija
 • Rad sa JavaScript bibliotekama i okvirima
 • TypeScript
 • JQuery
 • SEO/Accessibility/Usability
 • React & REST API & Webpack
 • Revizija i reflektovanje koda
 • Čitanje i menjanje koda drugih programera
 • Korišćenje sistema za kontrolu verzija softvera (Git)
 • Agile metodologija i SCRUM za programere
 • Meke veštine ( prezentacijske veštine, asertivna komunikacija, timski rad)

Spisak poslodavaca koji će realizovati praksu:

 1. MANUFAKTURA DOO – 20 polaznika
 2. ACTVEL DOO – 13 polaznika
 3. BUS COMPUTERS DOO – 13 polaznika
 4. AssertQA – 2 polaznika