Obuka za JAVA programiranje

 

Lokacija: Užice

Izvođač obuke: Informatika AD, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ , „Seminari SEE“ doo i CODE ACADEMY DOO

Adresa: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Nemanjina 52, Užice

Broj polaznika: 25

Fond časova: 400

Dinamika izvođenja obuke: 4 časa dnevno; 4 dana u nedelјi; 100 dana – 6 meseci

Oblasti učenja:

 • Osnove programiranja i Web programiranja
 • Instalacija i prilagođavanje okruženja za rad i razvoj softvera (NetBeans, Eclipse, Java SE RE, Notpad ++)
 • Koncepti objektno orijentisanog programiranja
 • Osnove Java programiranja
 • Rad sa relacionim bazama podataka i MySQL bazom
 • Administracija i rad sa web serverom (Apache)
 • Front-End Web tehnologije
 • HTML, CSS, Programiranje u JavaScript-u
 • Java FX i Java SWING (GUI)
 • Design Patterns; Desktop MVC
 • Softwere Design
 • Java EE Servlets
 • Java Server Pages (JSP)
 • JSPStandardTagLibrary (JSTL)
 • Spring Framework
 • Spring MVC
 • Spring Data Access and Hibernate
 • Korišćenje sistema za kontrolu verzija softvera (Git)
 • Agile metodologija i SCRUM za programiranje
 • Meke veštine ( prezentacijske veštine, asertivna komunikacija, timski rad)

Spisak poslodavaca koji će realizovati praksu:

 1. Agencija za računarsko programiranje Roster Soft Nikola Janjić PR – 13 polaznika
 2. AssertQA – 2 polaznika