Druga faza selekcije kod izvođača obuke

INFORMATIKA AD, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ , „Seminari SEE“ doo i CODE ACADEMY DOO

Lokacija: Novi Sad, Niš, Subotica, Zrenjanin, Valјevo,Kragujevac, Novi Pazar i Užice

Izvođač obuke: Informatika AD, Institut za nuklearne nauke „Vinča“ „Seminari SEE“ doo i CODE ACADEMY doo,

Adresa: o mestu testiranja kandidati će biti pojedinačno obavešteni

Predznanja kandidata potrebna za drugu fazu selekcije:

 • Minimalno osnovni nivo korišćenja računara:
  • razume osnovne koncepte računara, uređaja i softvera;
  • uklјuči i isklјuči računar;
  • radi efikasno na radnoj površini (desktop) koristeći ikone i prozore;
  • prilagodi glavna podešavanja operativnog sistema i koristi ugrađenu pomoć;
  • kreira i odštampa dokument;
  • poznaje osnovne koncepte organizacije fajlova kao i da efikasno organizuje fajlove i foldere;
  • razume osnovne koncepte skladištenja podataka i kako da koristi programe za pakovanje i raspakivanje velikih fajlova;
  • razume značaj zaštite podataka i uređaja od zlonamernih programa i značaj pravlјenja kopije podataka.
 • Minimalno osnovni nivo korišćenja Interneta:
  • razume pojav veb pretraživača i onlajn koncepte bezbednosti;
  • koristi veb pretraživač i upravlјa rezultatima pretrage;
  • efikasno pronalazi informacije na internetu i procenjuje sadržaj sajta;
  • razume osnovna pitanja autorskih prava i zaštite podataka;
  • razume koncept onlajn zajednica, komunikacije i e-mejla;
  • šalјe, prima i upravlјa e-mejl porukama i njihovim podešavanjima;
  • organizuje i pretražuje e-mejl poruke i koristi kalendare.

Način testiranja:

Oblast informacione tehnologije: Testiranje kandidata je vremenski ograničeno i obuhvata tri vrste testa – test osnova računarstva, test logičkog rasuđivanja i test numeričkog rasuđivanja. Test ima za cilј proveru sposobnosti logičkog razmišlјanja, kao i generalno poznavanje IT tehnologije i njihove primene.

Engleski jezik: Testiranje kandidata je vremenski ograničeno i podrazumeva test nivoa znanja engleskog jezika sa fokusom na razumevanju.

 

Opšti kriterijumi procene i rangiranja:

Svako pitanje nosi određen broj poena prema složenosti. Rangiranje se vrši prema ostvarenom ukupnom broju bodova prikazanim u procentima. Test engleskog jezika nosi 30% ukupnog broja bodova, a test iz logike i opšteg IT znanja nosi 70% od ukupnog broja bodova. Najbolјe su rangirani kandidati sa najvećim brojem poena na testovima. U slučaju da dva ili više kandidata imaju isti postignuti procenat , prednost će imati oni kandidati koji su postigli bolјe rezultate na testu logike i opšteg IT znanja.