Druga faza selekcije kod izvođača obuke

AGENCIJA ZA OBRAZOVANјE „AKADEMIJA“ DRAGANA GRBOVIĆ PR

Lokacija: Čačak

Izvođač obuke: Agencija za obrazovanje „Akademija“ Dragana Grbović PR

Adresa: Vojvode Stepe 44, Čačak

 

Predznanja kandidata potrebna za drugu fazu selekcije:

Poznavanje rada na računaru, kreiranje, izmena i brisanje fajlova, Windows operativni sistem ; poznavanje makar jednog programa za obradu teksta i makar jednog pretraživača.

Način testiranja:

IT oblast: Pismeno testiranje, test sa 30 pitanja sa sitemom zaokruživanja jednog od ponuđenih odgovora. Test obuhvata pitanja iz sledećih oblasti:

  1. Oblast Windows operativni sistem: poznavanje podešavanja parametara Windows okruženja ; kreiranja i rad sa folderima i fajlovima, upotreba prečica na tastaturi,instalacija dodatnih softvera (instalacija antivirus programa, instalacija drajvera…./ poznavanje eksternih medijima (USB flash, eksterni hard disk…..)
  2. Oblast MS Word Kreiranje i izmena dokumenata u Wordu, Formatiranje teksta, tabela i slika, čuvanje fajlova u različitim formatima
  3. Oblast Internet Poznavanje vrste Internet protokola (HTTP, HTTPS, FTP…) Poznavanje rada Search Engine Rad sa mailovima Koriscenje Internet pretrazivaca

 

Engleski jezik: test sa 50 pitanja koji obuhvata nekoliko celina. Vokabular iz oblasti informacionih tehnologija. Sistemi zaokruživanja jednog od ponuđenih odgovora i dodavanja reči u rečenici.

 

Opšti kriterijumi procene i rangiranja:

Test iz oblasti informatike koncipiran je tako da svako od pitanja nosi minimum 1 bod a maksimum 5 bodova, u zavisnosti od težine samog pitanja. Maksimalan broj bodova je 70. Polaznik mora da ostvariti minimum 60% (42 boda) na informatičkom testu.

Test engleskog jezika je koncipiran tako da svako pitanje nosi minimum 0,5 bodova a maksimum 1 bod, u zavisnosti od težine samog pitanja. Polaznici moraju imati minimum 50% (15 bodova) na testu engleskog jezika.

Polaznik može ostvariti maksimalno 100 bodova. Polaznici na testu iz oblasti informatike mogu ostvariti maksimalno 70 bodova a na testu iz engleskog jezika mogu ostvariti maksimalno 30 bodova. Bodovi iz testa iz oblasti informatike se zbrajaju sa bodovima ostvarenim na testu engleskog jezika, na osnovu čega se pravi rang lista polaznika.Bodovi u rang listi će biti prikazani procentualno. Ako više polaznika ima isti broj bodova, prednost imaju kandidati sa osvojenim većim brojem bodova na testu iz informatike.