Druga faza selekcije kod izvođača obuke

AGENCIJA „SVETI SAVA “ ČAČAK

Lokacija: Čačak

Izvođač obuke: Agencija „SVETI SAVA “ Čačak

Adresa: Lomina 59, Čačak

 

Predznanja kandidata potrebna za drugu fazu selekcije:

Poznavanje rada na računaru, bliskost sa programima za uređenje teksta i slika, da su redovni korisnici internet servisa: Da znaju da preuzmu falj iz mejla, napišu poslovno pismo, umetnu sliku i tekst i odseku neželјeni deo slike,… Poznavanje rada u Windows-u. Osnove poznavanja engleskog jezika.

Način testiranja:

Oblast informacione tehnologije

 1. Oblast Windows operativni sistem :
  • poznavanje strukture i podešavanje parametara Windows okruženja;
  • kreiranje i rad sa folderima i fajlovima;
  • instalacija dodatnih softvera (instalacija antivirus programa, instalacija drajvera….);
  • rad sa eksternim medijima (USB flash, eksterni hard disk…..)
 2. Oblast MS Word:
  • Kreiranje i izmena dokumenata u Word-u;
  • Formatiranje teksta, tabela i slika;
  • Kreiranja zaglavlјa i podnožja ;
  • Kreiranje memoranduma;
  • Dodavanje i oblikovanje objekata ;
  • Štampa ;
  • Čuvanje fajlova u različitim formatima
 3. Oblast MS Excel:
  • Kreiranje i izmena dokumenata u Excel-u;
  • Rad sa osnovnim matematičkim i tekstualnim funkcijama;
  • Kreiranje novog lista;
  • Formatiranje tabela;
  • Izrada dijagrama;
  • Štampa;
  • Čuvanje fajlova u različitim formatima
 4. Oblast MS PowerPoint :
  • Kreiranje i izmena dokumenata u PowerPoint-u ;
  • Kreiranje personalnog izgleda prezentacije;
  • Ubacivanje slika;
  • Dodavanje animacije objektima
 5. Oblast Interneta:
  • Poznavanje vrste Internet protokola (HTTP, HTTPS, FTP…);
  • Poznavanje rada Search Engine ;
  • Rad sa mejlovima;
  • Korišćenje Internet pretraživača

Engleski jezik Testiranje vokabulara – informatički pojmovi, testiranje osnova gramatike

 

Opšti kriterijumi procene i rangiranja:

Test iz oblasti informatike koncipiran je tako da svako od pitanja nosi minimum 1 bod a maksimum 5 bodova, u zavisnosti od težine samog pitanja. Maksimalan broj bodova je 70. Polaznik mora da ostvariti minimum 60% (42 boda) na informatičkom testu.

Test engleskog jezika je koncipiran tako da svako pitanje nosi minimum 0,5 bodova a maksimum 1 bod, u zavisnosti od težine samog pitanja. Polaznici moraju imati minimum 50% (15 bodova) na testu engleskog jezika.

Polaznik može ostvariti maksimalno 100 bodova. Polaznici na testu iz oblasti informatike mogu ostvariti maksimalno 70 bodova a na testu iz engleskog jezika mogu ostvariti maksimalno 30 bodova. Bodovi iz testa iz oblasti informatike se zbrajaju sa bodovima ostvarenim na testu engleskog jezika, na osnovu čega se pravi rang lista polaznika. Ako više polaznika ima isti broj bodova, prednost imaju kandidati sa osvojenim većim brojem bodova na testu iz informatike. Bodovi će biti prikazani procentualno.