Druga faza selekcije kod izvođača obuke LINK Group DOO

Lokacija: Beograd, Obuka za Java programiranje

Izvođač obuke: LINK Group DOO

Adresa: Cara Dušana 34, Beograd – Zemun

Predznanja kandidata potrebna za drugu fazu selekcije:

  • osnovni nivo znanja rada na računaru, osnovno znanje engleskog jezika

 

Način testiranja:

Testiranje će se obaviti putem online platformi za testiranje u prostorijama izvođača obuke. Svaki kandidat će dobiti korisničko ime i lozinku pomoću koje će se logovati na platformu.

Engleski jezik: test sa 105 pitanja različitih nivoa i težine za 60 minuta, na osnovu kojih se određuje nivo znanja jezika. Nakon završetka testiranja kandidat će moći da vidi svoje rezultate izražene u procentima.

IT test: računarska pismenost, logičko razmišlјanje, poznavanje osnovnih informacionih tehnologija. Rezultati su odmah dostupni kandidatu.

Uslov za intervju je minimum 50% osvojenih bodova na IT testu i minimum 20% osvojenih bodova na testu engleskog jezika. Osvojeni bodovi biće prikazani u procentima zaokruženim na dve decimale.

Intervju: sa stručnjakom za lјudske resurse i IT stručnjakom. Procena opšteg poznavanja informacionih tehnologija i motivacija i interesovanja kandidata za Java programiranje i zaposlenje u ovoj oblasti.

 

Napomena: Tokom testiranja nije dozvolјeno prepisivanje, dogovaranja i upotreba bilo kojih elektronskih uređaja. Kandidati koji budu koristili nedozvolјena sredstva ili prepisivali ili se dogovarali, biće diskvalifikovani iz dalјeg procesa selekcije.

Žalbe na proces testiranja ili vrednovanja tačnih odgovora je moguće podneti putem mejla prekvalifikacije@link.co.rs najkasnije do utorka 11.09.2018. do 23.59 časova.

 

Opšti kriterijumi procene i rangiranja:

Test –engleski jezik+ test IT oblast + intervju. Rezultati sa testiranja se prikazuju u procentima i procenti se koriste kao bodovi u rangiranju.