Opis programa

Program obuke osmišljen je sa ciljem da brzo doprinese ponudi talenata na tržištu rada. Program za nezaposlena lica sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje, dok za zaposlena lica obuke sprovodi Kancelarija za infomacione tehnologije i elektronsku Upravu u saradnji sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

Potencijalni kandidati će polagati test IT sposobnosti i potencijala za rad u IT-u, na osnovu kog će biti rangirani. Cilj programa je da obuči ljude koji odgovaraju potrebama industrije, koje će biti utvrđene na osnovu anketiranja kompanija.

Program je vrlo isplativ, jer će novozaposleni programer kroz poreze vratiti iznos uložen u obuke za oko 6 meseci. Prosečna početna plata zaposlenih iz prve pilot faze je oko 45.000 dinara. Sa više od 30% zaposlenih na pozicijama programera iz prve pilot faze prekvalifikacija, investicija se vraća državi kroz poreze i doprinose za manje od godinu dana, dok je celokupan efekat na ekonomiju Srbije mnogo veći.

Prethodni pilot program je urađen u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Projekat se sastoji od dve faze – u prvoj pilot fazi je učestvovalo 100 polaznika i 4 organizatora obuka. U drugoj fazi učestvuje još 700 polaznika, čije se obuke završavaju tokom leta 2018. godine.