Prekvalifikacije za posao u IT sektoru

Vlada Republike Srbije je krajem decembra usvojila Predlog za unapređenje IT sektora u Srbiji u prisustvu predstavnika IT zajednice, a jedna od prvih tačaka bila je sprovođenje programa prekvalifikacija pojedinaca talentovanih za IT u junior programere.

U prvom kvartalu 2017. treba da započne pilot projekat u okviru koga bi trebalo da bude obučeno 100 polaznika. Cilj programa je zapošljavanje polaznika u IT-ju. Svaki polaznik koji prođe selekcioni test i uđe u 100 najbolje rangiranih dobija vaučer koji izdaje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, sa kojim upisuje željeni kurs.

Osnovne ideje programa prekvalifikacije su:

  • Potencijalni polaznici se rangiraju na osnovu testa talentovanosti i predispozicija koje imaju za IT.
  • Najbolje plasirani kandidati dobijaju vaučere na osnovu kojih biraju kurs sa liste organizatora obuka.
  • Obuku pojedinca u najvećoj meri plaća država uz podršku UNDP-a, tako što pojedinac plaća participaciju od 100 evra, a država finansira vaučer do 1.500 evra po polazniku (svi iznosi navedeni u evrima će biti izraženi u dinarskoj protivvrednosti).
  • Kako bi organizatori IT obuka bili što bolje motivisani da se polaznici kurseva zaposle u IT sektoru, 30% vrednosti vaučera će dobiti samo u slučaju da se polaznik zaposli u IT sektoru u roku od 6 meseci od završetka obuke, čime će uticati na smanjenje deficita u IT kadrovima u Srbiji
  • U pilot fazi projekta ceo koncept će biti testiran na 4 organizatora obuka u periodu od 6 meseci. U slučaju uspeha pilota, projekat će biti nastavljen uz učešće većeg broja organizatora i 900 polaznika.

Kako bi organizatori mogli što bolje da pripreme svoje obuke sa ciljem da maksimizuju šanse polaznika da nađu posao, Infostud je odlučio da pomogne ovom projektu i da putem ankete utvrdi trenutne potrebe IT kompanija za juniorima. Zato Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave moli IT kompanije da što pre, a najkasnije do 31. januara popune anketu koja se nalazi na sledećem linku: https://poslovi.infostud.com/IT-prekvalifikacija-srbija .

IT sektor jedan je od najvećih potencijala naše zemlje i Ministarski savet za IT je Predlog projekta prekvalifikacija u neformalnom obrazovanju pripremio u saradnji sa IT zajednicom, čiji je doprinos u izradi ovog dokumenta zaista veliki. Planirano je da kroz program prekvalifikacija prođe 1.000 ljudi u 2017. godini. Mišljenje industrije nam je veoma važno, i stoga kroz ovu anketu želimo da saznamo vaša iskustva i čujemo koje su vaše potrebe. U cilju kreiranja adekvatnog programa koji će polaznicima povećati šanse za zaposlenje, iskreni odgovori učesnika u anketi biće od ključnog značaja da kvalitetno pripremimo program prekvalifikacija. Zahvalni smo svima na pomoći, a posebno bih želela da se zahvalim Infostudu na stručnoj podršci i vremenu koje je posvećeno da se ovaj projekat započne za manje od mesec dana od usvajanja Predloga za unapređenje IT sektora u Srbiji.“, izjavila je povodom ovog programa Ana Brnabić.

Drago mi je što su država i Vlada prepoznale značaj IT sektora za razvoj Srbije, posebno što će se početi sa sprovođenjem programa prekvalifikacija talentovanih pojedinaca u junior programere. Infostud takođe prepoznaje značaj ovog projekta za IT zajednicu i sa zadovoljstvom ćemo pomoći Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave u sprovođenju ovog projekta, kako u davanju informacija koje imamo o tržištu, tako i u prikupljanju informacija od IT kompanija potrebnih za uspešno sprovođenje programa.“, rekao je Stefan Salom iz INFOSTUD-a.

Rezultati ankete će biti dostupni javnosti, bez navođenja imena ispitanika i naziva kompanija, a zarad obaveštavanja javnosti o trenutnom stanju na IT tržištu i potrebama IT kompanija.

http://mduls.gov.rs/aktivnosti-saopstenja.php#a705