IT obuke - NSZ
PRIJAVA
za uklјučivanje u specijalističke informatičke obuke
Obaveštavamo Vas da popunjavanjem ove prijave dajete saglasnost da Vaši lični podaci budu dostupni Nacionalnoj službi za zapošlјavanje.
Informacije i uslovi
IT obuke - NSZ

 

Informacije i uslovi