САНУ Java

Назив школеМатематички институт САНУ
МестоНиш
Програмски језикЈава
Број полазника17
Величина појединачне групе (број полазника)17
Трајање укупног програма (у недељама)32
Трајање обука (број наставних часова)260
Трајање програма стручних пракси120
Број места за стручну праксу17
Фирме у којима ће се спроводити стручна пракса и број места у свакојИстраживачко развојни центар "ALFATEC" д.о.о. (11) и TiCo Computers д.о.о. (6)
Распоред часова (дани и сати; навести евентуалне периоде пауза у раду)Часови су одржавају два пута недељно у трајању од 3h. Тачан распоред наставе биће договорен у складу са обавезама примљених полазника. Пауза у периоду од 22.07.2019.год. до 26.08.2019. год.
Очекивања од полазника ван наставе (оквиран број сати недељно за домаће задатке, самосталан рад, итд)Очекивања од полазника ван наставе су да успешно усвоје градиво које је предјено те недеље. Време потребно за усвајање градива зависи од претходног знања и вештина полазника. Према досадањем искуству, потребно је континуирано радити по 2h дневно.
Kритеријуми за издавање сертификата о успешно завршеном програмуKурсеви се реализују у сарадњи са UC San Diego Extension. За добијање сертификата о завршеном програму, потребно је положити све курсеве са 60% поена. Уколико су оцене појединачних курсева у оквиру програма ниже од 60%, није могуће добити сертификат. Сертификати које кандидати стичу успешним полагањем описаних програма су акредитовани од стране Western Association of Schools and Colleges (WASC) Senior College и University Commission (WSCUC). То значи да су сертификати званично међународно признати, да носе одређени број кредитних поена и да кандидати, уколико желе, могу наставити своје усавршавање на било ком Универзитету у свету на којима се проучавају описани програми.
Очекивани исходи/резултати програмаПрограм је коципиран и организован тако да је сваки кандидат након успешно завршеног програма оспособљен за рад. Програм је званично акредитован у Америци од стране Western Association of Schools and Colleges (WASC) Senior College и University Commission (WSCUC), што значи да сваки кандидат може да конкурише за посао и било где у свету, јер је сертификат који добија након успешно завршеног програма међународно признат и оверен од Универзитета који је званично 15. у свету по квалитету образовања, док је Математички институт САНУ најпестижнија научна установа у нашој земљи.
Kратак опис програма и методологије (1-2 пасуса, укључујући опис обуке, опис стручних пракси, програме додатних вештина и евентуалне додатне елементе)Програм Јаvа курса пружа концентрисано проучавање и практично знање Јава програмског језика, као и објектно-оријентисаног програмирања и дизајна. Kурикулум курса почиње са основним концептима Јаvа програмирања, креће се кроз кључне вештине Јаvа програмирања и кулминира Јаvа концептима и њиховим апликацијама у стварном свету. Полазници ће добити оперативно знање многих аспеката Јаvа програмског језика, укључујући: Објектно оријентисано програмирање и технике дизајна; Фајлове, улазно/излазне токове; Развој апликација са Графичким корисничким интерфејсом; Руковање изузецима, рекурзија и вишенитно програмирање; Праћење и руковање грешкама; Kоришћење уграђених релационих база података помоћу: JDBC драјвера, SQL и МYSQL база података; Јава виртуелну машину (ЈVМ) – управљање креирање објеката и управљање меморијом (garbage colection);
Линк за детаљнији опис програма (курикулум, материјали, методологија)https://extension.ucsd.edu/courses-and-programs/java-programming
Опис процеса селекције (писани тест, разговор, друго)Процес селекције кандидата од стране подносиоца пријаве састоји се из две фазе: Интервју са кандидатима који се квалификују након евалуације упитника, а који се односи на знања и вештине кандидата; Тестирање нивоа знања енглеског језика
Опис селекције: тест (број питања, трајање, начин оцењивања, линк ка примерима питања)Тест енглеског језика садржи 30 питања. За успешно полагање теста потребан је средњи ниво знања енглеског језика (Б1-Б2). Трајање теста је 45 минута.
Опис селекције: разговорИнтервју са кандидатима ће бити обављен уживо. Питања су конципирана тако да се објективно процене тренутне вештине кандидата и спремност за усвајање нових знања и овладавање новим вештинама. Иначе програм је конципиран тако да га могу похадјати и кандидати који се раније нису сретали са Јава програмским језиком.
Опис селекције: (уписати)На основу сакупљених поена на тесту енглеског језика и интервјуа, прави се ранг листа кандидата.