САНУ Python

Назив школеМатематички институт САНУ
МестоНиш
Програмски језикПајтон
Број полазника17
Величина појединачне групе (број полазника)17
Трајање укупног програма (у недељама)32
Трајање обука (број наставних часова)260
Трајање програма стручних пракси120
Број места за стручну праксу17
Фирме у којима ће се спроводити стручна пракса и број места у свакојИстраживачко развојни центар "ALFATEC" д.о.о. (11) и TiCo Computers д.о.о. (6)
Распоред часова (дани и сати; навести евентуалне периоде пауза у раду)Часови су одржавају два пута недељно у трајању од 3h. Тачан распоред наставе биће договорен у складу са обавезама примљених полазника. Пауза у периоду од 22.07.2019.год. до 26.08.2019. год.
Очекивања од полазника ван наставе (оквиран број сати недељно за домаће задатке, самосталан рад, итд)Очекивања од полазника ван наставе су да успешно усвоје градиво које је предјено те недеље. Време потребно за усвајање градива зависи од претходног знања и вештина полазника. Према досадањем искуству, потребно је континуирано радити по 2h дневно.
Kритеријуми за издавање сертификата о успешно завршеном програмуKурсеви се реализују у сарадњи са UC San Diego Extension. За добијање сертификата о завршеном програму, потребно је положити све курсеве са 60% поена. Уколико су оцене појединачних курсева у оквиру програма ниже од 60%, није могуће добити сертификат. Сертификати које кандидати стичу успешним полагањем описаних програма су акредитовани од стране Western Association of Schools and Colleges (WASC) Senior College и University Commission (WSCUC). То значи да су сертификати званично међународно признати, да носе одређени број кредитних поена и да кандидати, уколико желе, могу наставити своје усавршавање на било ком Универзитету у свету на којима се проучавају описани програми.
Очекивани исходи/резултати програмаПрограм је коципиран и организован тако да је сваки кандидат након успешно завршеног програма оспособљен за рад. Програм је званично акредитован у Америци од стране Western Association of Schools and Colleges (WASC) Senior College и University Commission (WSCUC), што значи да сваки кандидат може да конкурише за посао и било где у свету, јер је сертификат који добија након успешно завршеног програма међународно признат и оверен од Универзитета који је званично 15. у свету по квалитету образовања, док је Математички институт САНУ најпестижнија научна установа у нашој земљи.
Kратак опис програма и методологије (1-2 пасуса, укључујући опис обуке, опис стручних пракси, програме додатних вештина и евентуалне додатне елементе)У оквиру овог програма, кандидати стичу оперативно знање о многим аспектима Пајтон програмског језика, укључујући: Опште програмске концепте, варијабле, изразе, функције, наредбе за контролу тока, извођење петљи и складиштење података; Објектно орјентисано програмирање, тестирање, развојни концепти базирани на тестовима; Најбоље праксе за окружења радних пројеката, стилове кодирања и документацију; Рад са Пајтон стандардним библиотекама и пакетима трећих страна; Избор и рад са језиком Пајтон wеб фрамеwорк, укључујући и Flask, Django и Pyramids; Аналитика података користећи популаран и веома практичан Пајтон екосистем за анализу података; Пајтон јединично тестирање користећи Пајтон уграђени јединични тест модул и Pytest модул. Kандидати стичу не само Пајтон вештине, већ и опште програмске способности. Бенефити програма се огледају у следећем: учење програмског језика који се може применити у науци о подацима, финансијама, рачуноводству, wеб развоју и машинском учењу; практично искуство у дизајнирању, писању и отклањању грешака рачунарских програма; примена концепата и техника језика Пајтон како би се добила оптимална решења за разне софтверске проблеме.
Линк за детаљнији опис програма (курикулум, материјали, методологија)https://extension.ucsd.edu/courses-and-programs/python-programming
Опис процеса селекције (писани тест, разговор, друго)Процес селекције кандидата од стране подносиоца пријаве састоји се из две фазе: Интервју са кандидатима који се квалификују након евалуације упитника, а који се односи на знања и вештине кандидата; Тестирање нивоа знања енглеског језика
Опис селекције: тест (број питања, трајање, начин оцењивања, линк ка примерима питања)Тест енглеског језика садржи 30 питања. За успешно полагање теста потребан је средњи ниво знања енглеског језика.
Опис селекције: разговорИнтервју са кандидатима ће бити обављен уживо. Питања су конципирана тако да се објективно процене тренутне вештине кандидата и спремност за усвајање нових знања и овладавање новим вештинама. Иначе програм је конципиран тако да га могу похадјати и кандидати који се раније нису сретали са Пајтон програмским језиком.
Опис селекције: (уписати)На основу сакупљених поена на тесту енглеског језика и интервјуа, прави се ранг листа кандидата.