Како бисте се пријавили за програм Преквалификације за ИТ, потребно је да испуњавате следеће услове:

–              да сте држављанин Републике Србије;

–              да нисте млађи од 18 година;

–              да имате завршену средњу школу;

–              да немате више од остварених 120 ЕСПБ бодова на високошколској установи на ИТ смеру    и нисте тренутно уписани на III или IV годину (под ИТ смером се подразумева да у програму постоји минимум 20% предмета из области рачунарске технике, рачунарских наука, софтверског инжењерства и информатике);

–              да нисте радили дуже од шест месеци на ИТ позицији у било којој компанији;

–              да сте спремни да похађате праксу након завршене обуке у трајању од 120 сати.