Војвођански ИKТ кластер Java

Назив школеВојвођански ИKТ кластер
МестоНови Сад
Програмски језикЈаvа
Број полазника20
Величина појединачне групе (број полазника)20
Трајање укупног програма (у недељама)33
Трајање обука (број наставних часова)292
Трајање програма стручних пракси120 сати
Број места за стручну праксу20
Фирме у којима ће се спроводити стручна пракса и број места у свакојComData (3), Devoteam (4), Execom (2), GreenSoft (15), Intens (4), Levi9 (5), TIAC (5), Zesium (2)
Распоред часова (дани и сати; навести евентуалне периоде пауза у раду)понедељак, среда, петак, у вечерњим часовима, по три часа у сваком термину, паузе између модула и пред испите.
Очекивања од полазника ван наставе (оквиран број сати недељно за домаће задатке, самосталан рад, итд)Минимум 15 сати недељно
Kритеријуми за издавање сертификата о успешно завршеном програму- 90 и више укупних бодова: диплома о успешно завршеној обуци и посебна похвала
- 60 до 89 укупних бодова: диплома о успешно завршеној обуци
- Мање од 60 бодова и минимално 80% присутности на настави: диплома о похађаној обуци
- Мање од 60 бодова и мање од 80% присутности на настави: без дипломе
Очекивани исходи/резултати програмаЗнање неопходно да самостално могу да израде апликације ниске и средње комплексности. Овладавање принципима и техникама израде процедуралних програма и упознавање са структурама података. Овладавање принципима, техникама и начином употребе објектне методологије и технологије за израду софтвера употребом програмског језика. Полазници се оспособљавају и за овладавање основним појмовима у области база података и основним техникама имплементације и коришћења база података. Оспособљавање полазника за решавање проблема из области Web програмирања, што обухвата познавање HTTP протокола, програмских језика HTML, CSS, ЈavaScript као и организацију и архитектуру Web апликација. Обука циља и да пружи добру основу за самостално изучавање и продубљивање знања програмирања и програмерских вештина.
Kратак опис програма и методологије (1-2 пасуса, укључујући опис обуке, опис стручних пракси, програме додатних вештина и евентуалне додатне елементе)Програм се изводи кроз предавања и вежбе, по модулима: Основе процедуралног програмирања, Објектно-оријентисано програмирање, Базе података, Back-end, Front-end.
На располагању је онлајн платформа за постављање задатака, питања и одговора, комуникацију међу полазницима и са предавачима.
У програм је укључено и 20 часова на тему каријерјног вођења, са посетама компанијама.
Током извођења програма се води евиденција о показаном знању, иницијативи, тимском раду, активности на часу и на форуму - што се све узима у обзир у писању индивидуалне препоруке/мишљења за сваког полазника.
Линк за детаљнији опис програма (курикулум, материјали, методологија)
Опис процеса селекције (писани тест, разговор, друго)Писани тестови из области а) информатика и логика и б) енглески језик
На основу резултата са ових тестова се ужи круг кандидата позива на интервју, а затим се формира коначна ранг листа.
Опис селекције: тест (број питања, трајање, начин оцењивања, линк ка примерима питања)Kандидати полажу писмени тест од 20 питања. Десет питања је из логике, док је других десет питања из информатике. Питања су таква да није потребно стручно знање области информационих технологија. Максимални број бодова који се може освојити на овом тесту је 200 (100 на логици и 100 на информатици).
Провера знања кандидата из енглеског језика је у виду писменог теста од 10 питања. Укупан број бодова на овом тесту је 100.
Опис селекције: разговорПоред писменог теста из области информационих технологија и енглеског језика са кандидатима ће се обавити интервју који обухвата процену мотивације, комуникативности и склоности ка тимском раду. Сваки од ова три дела бодује се бодовима од 0 до 100. Укупан број бодова који кандидат може освојити на интервјуу је 100.
Опис селекције: (уписати)