ВТШСС Kрагујевац

Назив школеВисока техничка школа струковних студија у Kрагујевцу
МестоKрагујевац
Програмски језикЈаvа
Број полазника17
Величина појединачне групе (број полазника)17
Трајање укупног програма (у недељама)28
Трајање обука (број наставних часова)400
Трајање програма стручних пракси120
Број места за стручну праксу17
Фирме у којима ће се спроводити стручна пракса и број места у свакој• Inovatec ДОО;
• Intranea ДОО
Распоред часова (дани и сати; навести евентуалне периоде пауза у раду)четвртком 18-22, субота 9 - 13, недеља 9-13, линк: https://drive.google.com/drive/my-drive?ogsrc=32
Очекивања од полазника ван наставе (оквиран број сати недељно за домаће задатке, самосталан рад, итд)Предвиђено је да полазник уложи 2-3 сата дневно за израду предиспитних обавеза - у просеку 15-20 сати недељно
Kритеријуми за издавање сертификата о успешно завршеном програмуПоложени сви испити и потврда о успешно завршеној стручној пракси
Очекивани исходи/резултати програмаОспособљеност кандидата за обављање послова јуниор Јаvа програмера
Kратак опис програма и методологије (1-2 пасуса, укључујући опис обуке, опис стручних пракси, програме додатних вештина и евентуалне додатне елементе)Пројекат је осмишљен као свеобухватан курс програмског језика Јаvа који представља најтраженији програмски језик на тржишту. Програм је осмишљен тако да полазнику пружи управо она знања неопходна за тренутно укључивање у рад неке софтверске компаније и тренутан успех на интервјуу за посао јуниор Јаvа програмера. Полазници ће почети од почетка, будући да се очекују и полазници без програмерског искуства, - основа програмирања у Јави, изучаваће креирање програма са објектно - оријентисаном структуром и графичким корисничким интерфејсом. Након савладавања базичних тема, полазници ће прећи на креирање програма над базама података, управљање грешкама у Јава програмима и писање јединичних тестова. Након овога, полазник ће бити оспособљен да изучава и користи алате и технологије неопходне за креирање напредних програма у форми веб апликација над Јаva Enterprise Edition платформом. Kорисници ће бити упознати са развојем ЈЕЕ апликација и применом Spring Boot оквира и подржаних нових савремених језика и оквира Groovy и Grails. Савладавањем ових напредних Јава алата и технологија полазници ће бити оспособљени да на реалним пројектима активно примењују најпопуларније и најтраженије алате и технологије на ИТ тржишту. Обука из Јаве се изводи темељно и поступно, по савременом принципу "корак по корак", а то подразумева кратко теоријско излагање, затим демонстрација изложене теорије кроз показне примере и коначно самостални рад полазника на конкретним проблемима уз подршку предавача. Након изучавања Јаве, приступа се изучавању вештина тражења посла Јава програмера, као и управљања софтверским пројектима. Полазник који успешно савлада наведене тренинге у рачунарској учионици упућује се на стручну праксу где ће стечено знање научити да примењује у условима извођења реалних софтверских пројеката у софтверским фирмама партнерима.
Линк за детаљнији опис програма (курикулум, материјали, методологија)Kурикулум и материјали : https://drive.google.com/drive/folders/1-HIC3Fy2yU-ZrwysynqKXRr1ItHZN0gQ?ogsrc=32 https://drive.google.com/drive/folders/1VkFoKnqpm0X4D115WaFrOnpL_p2fqnsu?ogsrc=32
Опис процеса селекције (писани тест, разговор, друго)Селекција се обавља у два корака: израда писаног теста и интервју са кандидатима.
Опис селекције: тест (број питања, трајање, начин оцењивања, линк ка примерима питања)Kандидати прво приступају изради теста за сналажење у решавању логичких проблема у, за ту сврху, посебно припремљеној рачунарској учионици у просторијама ВТШСС у Kрагујевцу. Тест се састоји од 10 питања од којих се свако може да донесе до 2 поена на начин јасно предочен полазницима курса. Трајање израде теста је 20 минута. Након израде теста врши се бодовање и формира се нова - привремена ранг листа кандидата.
Опис селекције: разговорKроз интервју, сваки од кандидата може да заради додатних 20 бодова, који се остварују на следећи начин:

• 0 поена добијају кандидати који се нису појавили на интервјуу – немотивисани кандидати;
• 1 - 5 поена добијају кандидати који су се појавили на интервјуу али се нису потрудили да се информишу у вези са програмским језиком који се изучава на часовима наставе и радионицама – слабо мотивисани кандидати;
• 6 – 10 поена добијају кандидати који су се појавили на интервјуу и стекли су самостално неке основне информације у вези са проблематиком која се изучава на часовима наставе и радионицама. Овакви кандидати показују већи степен мотивисаности од претходне две групе кандидата за савладавање предвиђеног градива – добро мотивисани кандидати;
• 11 – 15 поена добијају кандидати који су се појавили на интервјуу и стекли су самостално већи број информација у вези са програмским језиком који се изучава на часовима наставе и радионицама – јако мотивисани кандидати;
• 16 – 20 поена добијају кандидати који су се појавили на интервјуу и показали веома велики степен мотивисаности да савладају комплетно градиво које се изучава на часовима наставе и радионицама. Ови кандидати су самостално покушали да уче неки програмски језик, имају јасну идеју како би потражили решење неког проблема у случају да тренутно не могу да се обрате неком искуснијем програмеру, имају јасну идеју где и на којим програмерским пословима би желели да раде – изузетно мотивисани кандидати.

Након обављеног интервјуа са свим кандидатима и обављеног бодовања на описани начин формира се нова привремена ранг листа. Након завршеног рока за жалбе и приговоре, и евентуалних уважених оправданих приговора, формира се коначна ранг листа кандидата.
Опис селекције: (уписати)/