ПОЗИВ ЗА ОБУКУ – ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ за ИТ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу у сарадњи са Министарством за рад запошљавање борачка и социјална питања, Националном службом за запошљавање, Програмом Уједињених нација за развој (УНДП) и Удружењем Форум младих са инвалидитетом, позива особе са инвалидитетом са територије Града Београда да се пријаве на програм Преквалификације за ИТ.

Овај програм наставак је успешног програма Преквалификација за ИТ у оквиру кога је до сада обучено 2000 полазника, све са циљем да као будући јуниор програмери полазници обуке лакше пронађу посао у ИТ сектору. Програм је покренут на предлог Министарског савета за информационе технологије и иновационо предузетништво, којим председава председница Владе Републике Србије Ана Брнабић.

По први пут, програм ће циљано укључити особе са инвалидитетом.

 

ЗАШТО ПРОГРАМ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ИТ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Ситуација на српском тржишту, када је реч о потреби за ИТ стручњацима, прати тренд на светском нивоу, те ће у наредном периоду најтраженија занимања бити у области информационих технологија. Високо стручни кадар је све више тражен од стране домаћих и страних ИТ компанија, а уочава се све већи дефицит оваквих профила.

Програм Преквалификације за ИТ организујемо са циљем да особама са инвалидитетом омогућимо обуке и стицање основног знања у ИКТ сектору, као и да им се повећа могућност рада у области која је тражена на тржишту рада.

 

О ПРОГРАМУ

Програм Преквалификације за ИТ има за циљ развој знања, вештина и компетенција особа са инвалидитетом за запошљавање у ИТ сектору, реализацијом програма обуке за основе веб програмирања и стицање практичног искуства кроз програм праксе.

Програм Преквалификације за ИТ ће омогућити да:

 • 15 особа са инвалидитетом похађа шестомесечну обуку за основе веб програмирања (WordPress, JavaScript) уз примену методологије која ће омогућити да полазници након завршене обуке стекну знање које ће их квалификовати за конкретна радна места у ИТ сектору. Менторски рад током трајања обуке, уз каријерно вођење и саветовање, ће дати додатну вредност програму и допринети квалитету стеченог знања.
 • Учесници похађају обуку за „меке вештине“. Сврха активности је подстицај развоју меких вештина полазника као предуслов успешне адаптације у радно окружење.
 • Праксу у ИТ компанији или ИТ сектору у минималном трајању од 120 сати. Пракса ће директно побољшати запошљивост и конкурентност особа са инвалидитетом на тржишту рада, оснажити њихове капацитете за запошљавање и омогућити стицање нових вештина и радног искуства (што је често један од услова за запошљавање).

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

Програм ће се састојати из следећих тематских целина:

 1. Основни принципи програмирања
 2. WORDPRESS. WordPress програм обуке је осмишљен тако да буде веома практичан што значи да су предавања кратка и праћена практичним радом како би се илустровале теоријске компоненте.
 3. Web програмирање- JAVASCRIPT. Курс обрађује технологије HTML5, CSS3 и JavaScript, које су основа за развој Веб и Microsoft Store апликација.
 4. Web апликације- REACT. Кроз целу обуку се нагласак ставља на практичну наставу и подстицање полазника да самостално изналазе решења примењујући постојеће и стечено знање. Циљ је да по завршетку обуке полазници стекну довољно знања да потпуно самостално пројектују и развијају своје апликације.

Након обуке, сви полазници ће похађати организовану праксу у трајању од минимум 120 сати, у оквиру ИТ фирме или ИТ сектора појединих компанија.

 

ВРЕМЕ И МЕСТО ОДРЖАВАЊА ОБУКЕ

Програм ће се реализовати у трајању од 6 месеци, динамиком 3 пута недељно по 3 сата.

Место реализације: Факултет организационих наука, Универзитет у Београду.

Програм Преквалификације за ИТ, омогућила је Канцеларија за информационе технологије и електронску управу, Владе Републике Србије у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (УНДП) и Форумом младих са инвалидитетом. Полазницима ће бити покривени и трошкови превоза током реализације шестомесечног програма.

 

 

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ

Обука је намењена особама са инвалидитетом са територије Града Београда који су мотивисани да развију знање и вештине за запошљавање у ИТ сектору, без обзира на узраст, врсту образовања или претходно радно искуство.

Од стечених знања потребно је познавање енглеског језика, као и основе познавања рада на рачунару.

Сви заинтересовани кандидати морају да имају утврђен статус особе са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом,(„Службени гласникˮ, бр. 36/09 и 32/13), односно да поседују документацију издату од стране надлежног органа која доказује наведено. Под тим се подразумева један од наведених докумената:

 • Решење о инвалидности издато од стране надлежног општинског органа управе за борачко инвалидску заштиту,
 • Решење о категоризацији деце ометене у развоју издато од стране надлежног општинског органа управе (за категорисану омладину) и решење о категоризацији (за остала лица којима је извршена категоризација),
 • Решење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ИИ и ИИИ категорија инвалида рада и преостала радна способност),
 • Решење Националне службе за запошљавање о процењеној радној способности којим је утврђен 1. или 2. степен.

Документација ће се подносити на увид приликом реализације интервјуа са кандидатима.

Програм није прилагођен особама које користе говорни софтвер.

На основу достављених пријава, биће обављени интервјуи, на основу којих ће бити одабрано 15 учесника, полазника програма Преквалификације за ИТ.

 

КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ

Сви заинтересовани учесници могу да се пријаве попуњавањем кратког пријавног формулара.

Рок за подношење пријава је 18. октобар 2019. године

За све додатне информације можете се обратити Форуму младих са инвалидитетом путем телефона 011 32 20 632 или e-maila office@fmi.rs.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.